Tussenevaluatie coalitie

Aan het begin van deze coalitieperiode hebben we de afspraak gemaakt dat we met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties het functioneren van de coalitie en het college ter discussie zouden stellen in een evaluerend gesprek. Omdat de coalitie alweer twee jaar bestuurt, hebben deze gesprekken onlang plaatsgevonden. Op basis van de inhoud van deze gesprekken is een ‘Tussenevaluatie’ opgesteld. Op donderdag 3 november j.l. heeft woordvoerder Cynthia Veerman namens de PvdA-fractie de tussenevaluatie in het openbaar tijdens een raadsvergadering besproken. Politiek betekent namelijk ook verantwoording durven afleggen over de gemaakte keuzes.

Klik hier voor de volledige Tussenevaluatie