Goed nieuws: Randweg Abdissenbosch/B221 komt er!

In maart en mei 2016 bleek dat de Duitse aansluiting op de geplande Randweg Abdissenbosch (OU B221) stond opgenomen in het concept Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP2030) . De B221 Ortsumgehung Scherpenseel stond daarin met hoge prioriteit opgenomen in de categorie “Vordringlicher Bedarf”.

Op basis van dit BVWP2030 is door de Duitse Bundestag het “Ausbaugesetz Fernstraßen” opgesteld. Dit is een soort van wet die bepaalt welke projecten ook echt uitgevoerd moeten worden. Vandaag kwam het bericht dat de Duitse Bundestag het “Ausbaugesetz Fernstraßen” definitief heeft vastgesteld. De B221 OU Scherpenseel staat hierin met de hoogste prioriteit opgenomen in de categorie “Vordringlicher Bedarf”. Dit betekent dat wettelijk is vastgelegd dat de B221 wordt gerealiseerd en dat de financiële middelen in de begroting zijn gereserveerd. Er is nu geen enkele onzekerheid meer dat de B221 gerealiseerd gaat worden.

Gedeputeerde Eric Geurts (PvdA) en wethouder Regterschot (VVD) hebben al de handen ineen geslagen en werken momenteel aan een zo spoedig mogelijke realisatie van de weg. De PvdA Landgraaf is verheugd met dit bericht dat als overwinning mag worden beschouwd voor vele Landgraafse inwoners die dagelijks de enorme verkeershinder dwars door woonwijken ervaren.

Foto: de reeds gerealiseerde beoogde aansluiting op de Buitenring Parkstad Limburg.