Provincie Limburg steunt herindelingsvoorstel van beide colleges

De voorgestelde herindeling tussen de gemeenten Landgraaf en Heerlen kan op steun rekenen van de Provincie Limburg. Deze variant wordt gezien als de variant met meeste meerwaarde om de burgers in de beide gemeenten een beter toekomstperspectief te geven. Er wordt gekozen voor een georganiseerd gesprek met de burgers over de door het Expertteam benoemde vier zorgpunten en daaruit voortvloeiende elf afspraken (aanbevelingen) om te komen tot bindende afspraken voor het vaststellen van het herindelingsadvies (voorzien juni 2017). De beide colleges kiezen naar mening van de Provincie Limburg daarmee voor een gedegen onderbouwde koers in haar bestuurlijke organisatie, die stevig geworteld is in de opvattingen en belangen van haar inwoners.

Overtuigend advies
Een koers en aanpak die wat de Provincie Limburg betreft goed past binnen het provinciale beleid zoals opgetekend in de nota ‘Besturen blijft vooruitzien’. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vindt de adviezen van het Expertteam en BMC overtuigend. De herindeling beschouwt het college van GS als goede stap in het licht van de kansen en uitdagingen waar de beide gemeenten voor staan. Het college van GS spreekt daarom  steun uit voor het hieruit volgende voorstel tot herindeling. De Provincie Limburg heeft ook  de voorbereidingen tot het besluit van de beide colleges van Landgraaf en Heerlen ondersteund.

Gedeputeerde Staten is graag bereid om de vervolgstappen te blijven ondersteunen om met de beide gemeenten erop toe te zien dat de adviezen van het Expertteam krachtig navolging krijgen in aanloop naar het herindelingsadvies (voorzien juni 2017). Dit betekent ondersteuning in procesmatige zin voor wat betreft de gesprekken met burgers en het uitwerken van de set van 11 afspraken/aanbevelingen.

Klik hier om de gehele brief van het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg te lezen.