Ruim 500.000 euro voor strijd tegen Provincie

Gisteren ontvingen we het besluit van het college van B&W dat zij maar liefst 500.000 euro nodig hebben om uit te geven aan dure juridische procedures. Procedures waarvan op voorhand er alles op wijst dat deze tot geen enkel resultaat zullen leiden. Dit geld, de tijd en energie die met deze strijd gepaard gaan, kunnen beter in de toekomst, onze inwoners en de belangen van het personeel gestoken worden. Daar hebben zowel de voor- als de tegenstanders van een herindeling baat bij.