Maand: mei 2017

Klaas de Vries: ‘herindeling Landgraaf en Heerlen onvermijdelijk’

De uit Hoensbroek afkomstige Klaas de Vries (oud-minister, voormalig voorzitter van de SER en voormalig directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) stelt in een advies vast dat de herindeling tussen Landgraaf en Heerlen onvermijdelijk is. De Vries heeft alle documenten, feiten en gebeurtenissen uit de afgelopen maanden en jaren bestudeerd. Gelet op de bijzondere voorgeschiedenis vanaf de herindeling in Zuid-Limburg van 1982 en op de nog immer hardnekkige sociaaleconomische problematiek in de Oostelijke Mijnstreek, is een herindeling tussen Landgraaf en Heerlen nu noodzakelijk.

Het rapport geeft een compacte en duidelijke weergave van de noodzakelijkheid van deze herindeling. Daarom bevelen wij eenieder dit rapport van harte aan.

Klik hier om het gehele adviesrapport van Klaas de Vries te lezen

 

Constructief werkt beter!

Adv Hele Pagina_Regenboogcoalitie_wk 22

Hieronder volgt de tekst uit de advertentie:

De tegenstanders van herindeling laten vaak van zich horen. Daarbij nemen zij geregeld een loopje met de waarheid. Of het klopt wat ze zeggen vinden zij niet van belang, zolang u het maar gelooft. En het werkt. Want veel inwoners van Landgraaf geloven dat zij gaan opdraaien voor de financiële strop van het Maankwartier en de torenhoge schulden van Heerlen. Dat uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat het Maankwartier in financiële zin volledig is afgedekt, wordt voor het gemak ter zijde geschoven. Ook het financiële verdiepingsonderzoek van de provincie waaruit is gebleken dat de gemeente Heerlen in financieel opzicht gezond is, kennen de tegenstanders niet. Feiten en argumenten lijken nauwelijks een rol te spelen. Emotie krijgt de overhand. Ook wij willen ons geluid laten horen. Maar we doen dat vanuit een constructieve insteek en met een beroep op de feiten. Omdat wij er van overtuigd zijn dat u daar veel meer aan hebt.

1. Voorzieningenniveau op peil

De gemeentelijke voorzieningen staan onder druk door Rijksbezuinigingen en een toename van gemeentelijke taken. De afgelopen jaren is er in Landgraaf al stevig bezuinigd, ook op het voorzieningenniveau. Een grotere en sterkere gemeente is beter in staat om deze voorzieningen ook voor de toekomst veilig te stellen. Denk bijvoorbeeld aan de discussie omtrent een Landgraafs zwembad. Binnen de beschikbare budgetten kan Landgraaf een eigen bad niet betalen. Willen we dat eigen zwembad toch, dan moet daarvoor op andere beleidsterreinen de rekening worden betaald.

2. Sociale achterstand wegwerken

Wie denkt dat achterstandscijfers alleen voor Heerlen en niet voor Landgraaf gelden, leeft aan de zonnige kant van de samenleving. Al sinds de mijnsluiting leven in Landgraaf en Heerlen veel te veel mensen in armoede of van een uitkering, is er te weinig werk en zijn de mensen ongezonder dan in de rest van het land. Wist u dat de inwoners van Landgraaf gemiddeld 3 jaar korter leven dan in de rest van het land? Herindeling maakt een einde aan de versnippering en de kleinschaligheid van gemeentelijk beleid, waardoor de diepgewortelde achterstandsproblematiek effectiever kan worden bestreden.

3. Behoud van identiteit

Een terugkerend discussiepunt is de vrees voor het verlies van identiteit. Identiteit zit niet in de gemeente maar in de gemeenschap. Wij zijn ervan overtuigd dat met één nieuwe en sterkere gemeente, de identiteit van de wijken en buurten juist versterkt kan worden. Er komt méér Waubach, méér Nieuwenhagen en méér Schaesberg voor terug.

4. Minder bureaucratie

Voor een buitenstaander is het volstrekt onduidelijk waar Landgraaf eindigt en Heerlen begint. Die grenzen hebben echter wel een grote invloed op de belangenafweging van lokale politici. Hun afweging is vaak gericht op het belang van de eigen gemeente. Een voorbeeld is de jarenlange vertraging rondom de aanleg van de Buitenring, die door onenigheid tussen lokale bestuurders werd veroorzaakt. Een herindeling maakt aan dit ‘kerktorendenken’ een einde.

5. Aantrekkelijker investeringsklimaat

Een regio met minder politici (burgemeesters, wethouders en raadsleden) waardoor er minder frictie door uiteenlopende belangen ontstaat, en een gemeente met voldoende massa (125.000 inwoners) is veel interessanter voor ondernemers om in te investeren. Dat komt uiteindelijk onze inwoners ten goede. Ook is een grotere gemeente veel beter in staat om meer overheidsgelden binnen te slepen. De gemeente Eindhoven is wat dat betreft een prima voorbeeld, waar na de herindeling mede dankzij de grotere slagkracht ruim 1,3 miljard euro aan projecten werd binnengesleept.

Tot slot

Samenvattend is de keuze voor herindeling voor onze inwoners de beste. Tegenstanders van herindeling hebben geen alternatief dan op tal van voorzieningen te moeten bezuinigen. Zij wijzen vrijblijvende samenwerking aan als dé oplossing, terwijl de afgelopen 30 jaar heeft bewezen dat we met vrijblijvende samenwerking de achterstanden niet wegwerken. Laten we de handen ineen slaan en samen werk maken van een betere en gezondere toekomst voor ons en voor wie na ons komen, zodat de achterstanden (werk, inkomen, gezondheid, opleiding, laaggeletterdheid enz.) straks tot het verleden behoren. Onze kinderen en kleinkinderen hebben er recht op!

Via de website van de provincie www.limburg.nl/landgraafheerlen kunt u het herindelingstraject volgen.

PvdA tegen kerncentrale Tihange

Op 25 juni a.s. wordt er een menselijke ketting georganiseerd van Aken via Zuid-Limburg naar Maastricht en vervolgens via Luik naar Tihange.

De afdelingen Heerlen en Landraaf van de PvdA doen een beroep op u om zich aan te melden om deel uit te maken van dit protest tegen de verouderde en haperende kerncentrale op enkele tientallen kilometers van onze provinciegrens. Van Harrisburg (1979), Tsjernobyl (1986) en Fukushima (2011) werd ook beweerd dat zij veilig waren en dat zij nooit een probleem voor de bevolking zouden kunnen opleveren. Inmiddels weten we helaas beter!

Ook Tihange vormt een directe bedreiging voor onze regio en onze burgers. Het uitdelen van jodiumpillen aan jongeren (onder de 18 jaar) is een schijnveiligheid! Laten we ons niet door de nationale overheid door dit soort acties in slaap sussen.

Jammer genoeg heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg het niet gewaagd om zich achter dit burgerinitiatief te scharen. Men zou een voorbeeld moeten nemen aan de Duitse collega’s! Wel hebben zowel de gemeenteraden van Heerlen als van Landgraaf unaniem (!) een motie aangenomen waarmee steun betuigd wordt aan de acties tegen Tihange.

Op dit moment zijn nog niet alle details van de actie op 25 juni 2017 bekend. Indien u zich aanmeldt via onderstaand e-mailadres zult u op de hoogte gehouden worden van alle informatie betreffende de Euregionale menselijke ketting. Dit is een actie die onze partij overstijgt en iedereen die zich bezorgd maakt over de veiligheid van de burgers in de Euregio Maas Rijn kan zich aanmelden en zal ook door ons op de hoogte gehouden worden.

Meld u aan via: PvdAtegentihange@gmail.com

Meer info vindt u op: https://www.chain-reaction-tihange.eu/nl/ 

Starterslening ook in Landgraaf beschikbaar

De gemeente Landgraaf gaat deelnemen aan het ‘Impulsplan Starters: een eigen thuis’, ook wel bekend als de startersleningen. PvdA-fractievoorzitter Robin Reichrath diende samen met Gaston Huth (CDA) ruim een jaar geleden een initiatiefvoorstel in om de startersregelingen in Landgraaf mogelijk te maken. Het door een unaniem gemeenteraad aangenomen voorstel was een belangrijke stap waarna de noodzakelijke (juridische) verordeningen door het college uitgewerkt zijn. Op donderdag 11 mei stemde de gemeenteraad (wederom unaniem) in met deze verordening.

De startersregeling is bedoeld om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren en zodoende om de stagnatie op de woningmarkt te doorbreken. De beperkte toegankelijkheid en de financiële bereikbaarheid om een huis te kopen is voor veel starters (jongeren en bijvoorbeeld mensen met een laag inkomen) een groot probleem. Als gevolg van de stagnerende doorstroming werd de doelgroep starters onvoldoende bediend en nam de druk op de (sociale) huursector verder toe.

De starterslening is een lening ter overbrugging van het verschil van de aankoopkosten van een woning en het bedrag dat de starter op basis van zijn/haar inkomen maximaal kan lenen volgens de normen van de hypotheekgarantie (NHG).

Fractievoorzitter en mede-initiatiefnemer Robin Reichrath: ‘Ik ben ontzettend blij met deze belangrijke stap voor jongeren en mensen met een laag inkomen die voor het eerst een huis willen kopen. We maken het voor hen aantrekkelijker en eenvoudiger om in Landgraaf een huis te kopen’.

De komende weken zal er vanuit de gemeente Landgraaf meer informatie verstrekt worden.

Het aangenomen raadsvoorstel kunt u lezen door op deze link te klikken. 

Thijs Wöltgens-lezing 13 mei 2017

Ondernemers Harm en Dionne Wiertz zullen op zaterdag 13 mei 2017 de Thijs Wöltgens Lezing geven. Deze lezing wordt jaarlijks georganiseerd door de PvdA Limburg om de persoon Thijs Wöltgens en zijn gedachtegoed te verbinden met de actualiteit.

Harm en Dionne Wiertz zijn de grondleggers van Wiertz Company, dat dit jaar precies 20 jaar bestaat. Sinds 1997 is het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende en complete organisatie op het gebied van mens en werk. Beide ondernemers bekleden diverse maatschappelijke functies en zetten zich via de Wiertz Foundation actief in voor de samenleving. Een manier van ondernemen die volgens de PvdA Limburg helemaal past bij het Rijnlandse denken zoals Thijs Wöltgens dat voorstond. ‘De betekenis van je bedrijf bestaat niet uit de winst die je maakt, maar uit wat je bijdraagt aan de samenleving,’ aldus Harm en Dionne Wiertz.

In voorgaande jaren hebben onder andere Job Cohen, Paul Depla en Frans Timmermans de lezing gehouden.

De Thijs Wöltgenslezing vindt dit jaar plaats op 13 mei 2017. Vanaf 14:00 is de inloop in het Cultuurhuis in Heerlen. Vanaf 14:30 uur starten de sprekers.

Harm-Dionne-2017a-850x350

 

DDL-20170503-02004HE011 (1)