PvdA tegen kerncentrale Tihange

Op 25 juni a.s. wordt er een menselijke ketting georganiseerd van Aken via Zuid-Limburg naar Maastricht en vervolgens via Luik naar Tihange.

De afdelingen Heerlen en Landraaf van de PvdA doen een beroep op u om zich aan te melden om deel uit te maken van dit protest tegen de verouderde en haperende kerncentrale op enkele tientallen kilometers van onze provinciegrens. Van Harrisburg (1979), Tsjernobyl (1986) en Fukushima (2011) werd ook beweerd dat zij veilig waren en dat zij nooit een probleem voor de bevolking zouden kunnen opleveren. Inmiddels weten we helaas beter!

Ook Tihange vormt een directe bedreiging voor onze regio en onze burgers. Het uitdelen van jodiumpillen aan jongeren (onder de 18 jaar) is een schijnveiligheid! Laten we ons niet door de nationale overheid door dit soort acties in slaap sussen.

Jammer genoeg heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg het niet gewaagd om zich achter dit burgerinitiatief te scharen. Men zou een voorbeeld moeten nemen aan de Duitse collega’s! Wel hebben zowel de gemeenteraden van Heerlen als van Landgraaf unaniem (!) een motie aangenomen waarmee steun betuigd wordt aan de acties tegen Tihange.

Op dit moment zijn nog niet alle details van de actie op 25 juni 2017 bekend. Indien u zich aanmeldt via onderstaand e-mailadres zult u op de hoogte gehouden worden van alle informatie betreffende de Euregionale menselijke ketting. Dit is een actie die onze partij overstijgt en iedereen die zich bezorgd maakt over de veiligheid van de burgers in de Euregio Maas Rijn kan zich aanmelden en zal ook door ons op de hoogte gehouden worden.

Meld u aan via: PvdAtegentihange@gmail.com

Meer info vindt u op: https://www.chain-reaction-tihange.eu/nl/