Constructief werkt beter!

Adv Hele Pagina_Regenboogcoalitie_wk 22

Hieronder volgt de tekst uit de advertentie:

De tegenstanders van herindeling laten vaak van zich horen. Daarbij nemen zij geregeld een loopje met de waarheid. Of het klopt wat ze zeggen vinden zij niet van belang, zolang u het maar gelooft. En het werkt. Want veel inwoners van Landgraaf geloven dat zij gaan opdraaien voor de financiële strop van het Maankwartier en de torenhoge schulden van Heerlen. Dat uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat het Maankwartier in financiële zin volledig is afgedekt, wordt voor het gemak ter zijde geschoven. Ook het financiële verdiepingsonderzoek van de provincie waaruit is gebleken dat de gemeente Heerlen in financieel opzicht gezond is, kennen de tegenstanders niet. Feiten en argumenten lijken nauwelijks een rol te spelen. Emotie krijgt de overhand. Ook wij willen ons geluid laten horen. Maar we doen dat vanuit een constructieve insteek en met een beroep op de feiten. Omdat wij er van overtuigd zijn dat u daar veel meer aan hebt.

1. Voorzieningenniveau op peil

De gemeentelijke voorzieningen staan onder druk door Rijksbezuinigingen en een toename van gemeentelijke taken. De afgelopen jaren is er in Landgraaf al stevig bezuinigd, ook op het voorzieningenniveau. Een grotere en sterkere gemeente is beter in staat om deze voorzieningen ook voor de toekomst veilig te stellen. Denk bijvoorbeeld aan de discussie omtrent een Landgraafs zwembad. Binnen de beschikbare budgetten kan Landgraaf een eigen bad niet betalen. Willen we dat eigen zwembad toch, dan moet daarvoor op andere beleidsterreinen de rekening worden betaald.

2. Sociale achterstand wegwerken

Wie denkt dat achterstandscijfers alleen voor Heerlen en niet voor Landgraaf gelden, leeft aan de zonnige kant van de samenleving. Al sinds de mijnsluiting leven in Landgraaf en Heerlen veel te veel mensen in armoede of van een uitkering, is er te weinig werk en zijn de mensen ongezonder dan in de rest van het land. Wist u dat de inwoners van Landgraaf gemiddeld 3 jaar korter leven dan in de rest van het land? Herindeling maakt een einde aan de versnippering en de kleinschaligheid van gemeentelijk beleid, waardoor de diepgewortelde achterstandsproblematiek effectiever kan worden bestreden.

3. Behoud van identiteit

Een terugkerend discussiepunt is de vrees voor het verlies van identiteit. Identiteit zit niet in de gemeente maar in de gemeenschap. Wij zijn ervan overtuigd dat met één nieuwe en sterkere gemeente, de identiteit van de wijken en buurten juist versterkt kan worden. Er komt méér Waubach, méér Nieuwenhagen en méér Schaesberg voor terug.

4. Minder bureaucratie

Voor een buitenstaander is het volstrekt onduidelijk waar Landgraaf eindigt en Heerlen begint. Die grenzen hebben echter wel een grote invloed op de belangenafweging van lokale politici. Hun afweging is vaak gericht op het belang van de eigen gemeente. Een voorbeeld is de jarenlange vertraging rondom de aanleg van de Buitenring, die door onenigheid tussen lokale bestuurders werd veroorzaakt. Een herindeling maakt aan dit ‘kerktorendenken’ een einde.

5. Aantrekkelijker investeringsklimaat

Een regio met minder politici (burgemeesters, wethouders en raadsleden) waardoor er minder frictie door uiteenlopende belangen ontstaat, en een gemeente met voldoende massa (125.000 inwoners) is veel interessanter voor ondernemers om in te investeren. Dat komt uiteindelijk onze inwoners ten goede. Ook is een grotere gemeente veel beter in staat om meer overheidsgelden binnen te slepen. De gemeente Eindhoven is wat dat betreft een prima voorbeeld, waar na de herindeling mede dankzij de grotere slagkracht ruim 1,3 miljard euro aan projecten werd binnengesleept.

Tot slot

Samenvattend is de keuze voor herindeling voor onze inwoners de beste. Tegenstanders van herindeling hebben geen alternatief dan op tal van voorzieningen te moeten bezuinigen. Zij wijzen vrijblijvende samenwerking aan als dé oplossing, terwijl de afgelopen 30 jaar heeft bewezen dat we met vrijblijvende samenwerking de achterstanden niet wegwerken. Laten we de handen ineen slaan en samen werk maken van een betere en gezondere toekomst voor ons en voor wie na ons komen, zodat de achterstanden (werk, inkomen, gezondheid, opleiding, laaggeletterdheid enz.) straks tot het verleden behoren. Onze kinderen en kleinkinderen hebben er recht op!

Via de website van de provincie www.limburg.nl/landgraafheerlen kunt u het herindelingstraject volgen.