‘Gratis Pinkpop-kaarten naar keuze voor raadsleden, verkeerd signaal’

Afgelopen week ontvingen de raadsleden van Landgraaf een e-mail van de burgemeester waarin zij met partner werden uitgenodigd voor een dag naar keuze. De gemeente Landgraaf zou deze kaarten betalen. Een verkeerd signaal, vindt de PvdA-fractie.

Vijf jaar geleden werden raadsleden in het kader van het 25-jarig jubileum van Pinkpop in Landgraaf ook al eens eenmalig uitgenodigd. Jan Smeets wenste destijds de gemeente te bedanken voor de samenwerking tussen gemeente en Pinkpop. Dat is niet ongebruikelijk. Tevens was de uitnodiging bedoeld om deel te nemen aan een aangekondigde ‘netwerkbijeenkomst’. Het was vooral gezellig, maar van een georganiseerde ‘netwerkbijeenkomst’ was geen sprake.

Sindsdien was onze lijn duidelijk: er wordt terughoudend omgegaan met het uitnodigen van externe gasten op kosten van de belastingbetaler. Raadsleden kunnen hun eigen ticket betalen, net als alle andere inwoners van Landgraaf. De afgelopen jaren ontvingen raadsleden dan ook geen gratis tickets voor Pinkpop.

Indien op kosten van de gemeente externe gasten worden uitgenodigd, moeten deze uitnodigingen doelgericht zijn en in het belang van de gemeente. Indien raadsleden een ‘dag naar keuze’ krijgen aangeboden zonder dat er verder iets is georganiseerd, wordt aan dit criterium niet voldaan. Het feit dat de raadsleden deze uitnodiging slechts één dag vooraf via de burgemeester ontvangen, zonder dat hier verder een motivering aan ten grondslag ligt, bevestigt het vermoeden dat hierover onvoldoende is nagedacht.

De PvdA-fractie heeft in de afgelopen jaren altijd hierover een duidelijk standpunt ingenomen. Omdat de burgemeester nu eenzijdig tot dit besluit is gekomen, waarmee het aanzien van het openbaar bestuur en het raadslidmaatschap in het bijzonder, geschaad wordt, ziet de PvdA-fractie zich genoodzaakt hierin stelling te nemen.

De handreiking integriteit van het ministerie van Binnenlandse zaken is overigens ook duidelijk: ‘Voorwaarde om op een uitnodiging in te gaan, is dat deze functioneel is, sober en in het belang van de betreffende overheid’. De Landgraafse gedragscode spreekt over functionaliteit: er moet een ‘herkenbaar verband zijn met de functie die hij vervult’. Daarvan is geen sprake als het een vrijblijvende uitnodiging is voor een dag naar keuze op Pinkpop.

Raadslid Robin Reichrath plaatste hierover een bericht op zijn persoonlijke Facebookpagina. Dit bericht leidde al gauw tot honderden reacties en steunbetuigingen. Robin Reichrath: ‘Door de vele positieve reacties ben ik gesterkt in mijn opvatting dat dergelijke uitnodigingen op koste van de belastingbetaler, zonder enig gemeentelijk belang, een verkeerd signaal is. De discussie draagt bij aan het besef dat de overheid over dit soort zaken goed moet nadenken. We hebben een voorbeeldfunctie.’