Zorgwekkende tekorten sociaal domein in Landgraaf!

Afgelopen week presenteerde het Landgraafs college de Kadernota. De Kadernota geeft inzicht in de financiële situatie van de gemeente en is een opstap naar de verwerking van de begroting, die in november door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Wie de Landgraafse zienswijze leest over de voorgenomen herindeling, of wie regelmatig diverse discussies op Facebook leest, kan wel eens de indruk krijgen dat in Landgraaf alles op orde is. Niets is minder waar. De (financiële) zorgen voor de gemeente Landgraaf zijn enorm. Bij stabiliserende lasten (en dat is al een opgave) heeft Landgraaf tot en met 2021 in totaal circa 21 miljoen (!) nodig aan reserves om de tekorten te kunnen opvangen…

Het zal de inzet van de PvdA Landgraaf altijd zijn dat de meest kwetsbare burgers in onze samenleving worden ontzien. Noodzakelijk zorg en ondersteuning moet – linksom of rechtsom – geleverd worden. Een éxtra reden om het college snel op te roepen te stoppen met alle geldverkwisting.

tekorten

Bron: presentatie van de gemeente Landgraaf over de Kadernota