‘Landgraaf als twistappel’

Vandaag verscheen er in Dagblad de Limburg een achtergrondartikel over de voorgenomen herindeling tussen Landgraaf en Heerlen. ‘Een terugblik en een
doorkijk naar de toekomst’, zo schrijft de Limburger.

In het artikel een beknopte maar duidelijke weergave van de lange geschiedenis van het herindelingsdossier en het draaiende CDA-Landgraaf. Ook wordt stilgestaan bij het ontbreken van ‘massaal verzet’.

Komende week volgt de uitspraak van de rechter en zullen Provinciale Staten de knoop doorhakken. Onze inwoners hebben recht op duidelijkheid! Samen werken aan een betere toekomst!

DDL-20170628-01002GO010