Provinciale Staten stemmen in met herindelingsvoorstel

Op donderdag 6 juli spraken Provinciale Statenleden over de voorgenomen herindeling Landgraaf-Heerlen. Na een uitvoerig debat vond op vrijdagochtend de stemming plaats. De partijen CDA, GroenLinks, PvdA, D’66, SP en VVD schaarden zich achter het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten.  In totaal stemden 34 Statenleden voor en 13 Statenleden tegen het voorstel.

Fractievoorzitter Robin Reichrath reageert namens de PvdA-fractie: ‘De herindeling Landgraaf-Heerlen komt nu héél dichtbij. Het is zaak dat het Landgraafs college van B&W nu op een constructieve wijze aan tafel schuift om over de belangen van het gemeentepersoneel en onze inwoners te spreken. Zij hebben recht op een constructief gemeentebestuur!’.