‘Tijd voor herbezinnen’

Dagblad De Limburger spreekt in een analyse in de krant van 12 juli 2017 over tunnelvisie, gezichtsverlies en toenemende zorgen. In de afgelopen maanden heeft de PvdA-fractie herhaaldelijk gepleit voor een tweesporenbeleid om daarmee de belangen van onze inwoners en het gemeentepersoneel te dienen. Tot op dit moment heeft de coalitie van GBBL, CDA en PRO en het college van burgemeester en wethouders deze oproep consequent genegeerd. Nu ook het personeel (terecht) in opstand komt, is het tijd voor herbezinnen!

DDL-20170712-02006HE008