Landgraaf lapt normen van een zorgvuldig referendum aan haar laars!

De onafhankelijke referendumcommissie heeft het Landgraafs college van burgemeester en wethouders een stevige tik op de vingers gegeven. De referendumcommissie moet toezien op een correct verloop van het Landgraafs referendum over de mogelijke herindeling met Landgraaf.

De onafhankelijke commissie stelt onder meer dat het Landgraafs college van burgemeester en wethouders ‘onzorgvuldig’ heeft gehandeld. De commissie is van mening dat de gemeente Landgraaf ‘tendentieus’ geweest dat ‘niet gebaseerd is op feitelijkheden’.

‘Het oordeel van de commissie daarover richt zich daarbij op de woordkeuze en de stelligheid van de beweringen, waarmee de werkelijkheid geweld aan wordt gedaan’, aldus de commissie. Daarnaast stelt de commissie dat beginselen van behoorlijk bestuur (fair play en correctheid) zijn geschonden.

Fractievoorzitter Robin Reichrath reageert: ‘Deze uitspraak van een onafhankelijke commissie voelt als een kleine rechtvaardiging voor de misleiding van onze inwoners door het Landgraafs college van burgemeester en wethouders. Nu door een onafhankelijke commissie is vastgesteld dat het gemeentebestuur de eisen voor het houden van correcte referenda heeft geschonden, is nóg duidelijker komen vast te staan dat de uitkomst van het referendum zal eindigen in een Haagse prullenbak. Onze inwoners zijn door de overheid misleid en dat is een zéér ernstig feit. ‘

Lees hier de uitspraak van de onafhankelijke referendumcommissie, het verslag van de hoorzitting en de pleitnota’s.