Robin Reichrath stapt uit politiek

Na ruim 10 jaar – waarvan 8,5 jaar als raadslid – stapt fractievoorzitter Robin Reichrath (26) uit de politiek. “Ik kies er voor mij volledig te gaan richten op een nieuwe ambtelijke uitdaging bij de Provincie Limburg. De wetenschap dat er met Jim Bemelen (26) een betrokken en kundig opvolger klaar staat, geeft mij een vertrouwd gevoel het stokje over te dragen”.

Reichrath blikt terug: “Ik kijk terug op een periode waarin ik vanaf dag één veel tijd en energie gestoken heb in het raadslidmaatschap en het vertegenwoordigen van onze inwoners. Met genoegdoening kijk ik terug op de behaalde resultaten die we samen met anderen in zowel een oppositie- als coalitierol hebben kunnen bereiken. Ik bedank collega-raadslid Cynthia Veerman voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Het fractievoorzitterschap is bij Cynthia in goede handen. Ook dank ik de inwoners van Landgraaf voor hun steun of kritische noot.”

Bestuurslid Rob Snijkers reageert: “Met Robin verliezen we een bevlogen en kundig raadslid die altijd klaar stond om de belangen van onze inwoners te dienen. Een echte ‘dossiervreter’ die het inhoudelijk debat, ongeacht of hij in de coalitie of oppositie zat, niet schuwde. We wensen Robin heel veel succes toe met zijn volgende stap in zijn carrière.”