Lijsttrekker Lilianne Ploumen: “Er komt meer financiële armslag voor Parkstad”

Begin 2020 hebben afdelingen van de PvdA in Parkstad (Landgraaf-Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld-Voerendaal en Beekdaelen) de handen ineengeslagen. We hebben een gemeenschappelijk “Manifest” (zie bericht) ondertekend om samen de achterstanden in Parkstad aan te pakken. De PvdA wil onze regionale problemen  onder de aandacht brengen van het bestuur en de Tweede Kamerfractie van de PvdA.

Nelleke Vedelaar, voorzitter van de PvdA,  heeft Parkstad in april 2020 bezocht en alle medewerking toegezegd om landelijk aandacht te krijgen voor de zorgelijke situatie in Parkstad zoals bv. laaggeletterdheid, gezondheidszorg en scholing, werkeloosheid en armoede. 

Daarnaast heeft Lilianne Ploumen vier keer Parkstad bezocht en ons gesteund om de achterstandsproblematiek op de landelijke, politieke agenda te krijgen.

In november 2020 werd het verkiezingsprogramma van de PvdA gepresenteerd en wordt twee keer Parkstad vermeld. Op bladzijde 41 staat: ”Binnen steden willen wij extra investeren in de leefbaarheid van gebieden waar de sociale samenhang onder druk staat zoals in Parkstad….” en op pagina 49 : “Er komt een Nationaal Actieprogramma Parkstad Limburg”!  

Hiermee is de PvdA de enige partij die in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer aandacht heeft voor de situatie in Parkstad!

Tijdens de Algemene Beschouwingen van november 2020 werden in Kerkrade, Brunssum en Landgraaf door onze fracties moties ingediend waarin de colleges van B&W gevraagd werden om zich in te zetten voor een Nationaal Programma Parkstad Limburg (NPPL). 

In Kerkrade en Brunssum werden deze moties onmiddellijk omarmd en unaniem gesteund door de gemeenteraden. In Landgraaf adviseerde het College van B&W deze motie niet te steunen maar onze fractie diende een aangepaste motie met dezelfde strekking eind november opnieuw in. Gelukkig werd deze motie toen wel aangenomen en unaniem gesteund. 

In Heerlen heeft onze fractie geen motie ingediend maar aandacht gevraagd voor een NPPL wat door de burgemeester werd toegezegd. Twee dagen na deze Algemene Beschouwingen bleek dat de Heerlense coalitie wil inzetten op een lokale aanpak van de problemen in Heerlen Noord maar niet op een regionale aanpak. 

De PvdA in Parkstad vindt dat een jarenlange, regionale achterstandsproblematiek ook een regionale aanpak verdient met forse, financiële steun van het Rijk en over een hele lange periode!

 Vrijdag 29 januari jl. kwam onze nieuwe lijsttrekker Lilianne Ploumen voor de vijfde keer naar Parkstad en bezocht de Broederschool op de Molenberg. Lilianne sprak daar met de directie, leerkrachten, leerlingen en ouders. 

Zij was zeer onder de indruk van de betrokkenheid, het enthousiasme en inzet van het schoolteam. Zij gaf ook aan zich sterk te willen maken voor een Nationaal Programma Parkstad Limburg (NPPL) met daarin o.a. meer geld voor extra schooltijd in het basisonderwijs. Ook sprak zij met personeel en ouders over de problemen in deze coronatijd bij de noodopvang van kinderen en de achterstand die kinderen oplopen. 

Direct na haar bezoek aan de Broederschool plaatste Lilianne hierover een bericht op haar Facebookpagina (KLIK HIER). Foto´s van het bezoek van Lilianne zijn te vinden op onze FB-pagina.

Om na de verkiezingen een nationaal programma voor onze regio te kunnen realiseren, zijn al enige tijd verschillende werkgroepen actief om de bouwstenen voor het programma aan te leveren. Voor Parkstad staat dus heel veel op het spel bij deze Tweede Kamerverkiezingen en voor u veel te kiezen. Met een goede uitslag kunnen we de volgende stap zetten naar een eerlijkere toekomst voor iedereen in plaats van alleen maar te praten over de achterstanden. 

In de regionale en provinciale media is er veel aandacht geweest voor het bezoek Lilianne Ploumen aan Parkstad. Het feit dat de PvdA als enige partij de achterstandsproblematiek in Parkstad in het verkiezingsprogramma heeft opgenomen wordt ook vaak aangehaald. Artikels hierover zijn HIER, HIER, HIER en HIER te lezen.

Als je vragen hebt over onze PvdA of mee wilt doen, neem dan contact op met voorzitter Marcel Verheijden, bereikbaar op via mail: marcel.pvda@outlook.com.