Bestuurlijke- en ambtelijke organisatie

Het voorbeeld van de ambtelijke fusie laat zien dat het onnodig uitkleden van het pakket aan voorzieningen voor onze burgers, het gevolg kan zijn van het niet benutten van mogelijkheden om op de kosten van de bedrijfsvoering te besparen. Maar de rekensom uit het genoemde onderzoek bevat ook nog een andere boodschap: samenwerking kan het onnodig geldverslindend alternatief zijn voor een samenvoeging die kostenefficiënter is. Vanuit dat bewustzijn en met de kritische blik die daar bij hoort, kijkt de PvdA-Landgraaf naar alle vormen van samenwerking en dus ook naar de samenwerking in Parkstad.

Om te kunnen werken aan de samenleving zoals die ons voor ogen staat, is een lokale overheid nodig die slagvaardig is en die de specialistische taken waarvoor zij verantwoordelijk wordt goed kan uitvoeren. Externe partijen geven het signaal af dat de draagkracht van onze ambtelijke organisatie nu al in toenemende mate tekort schiet, zowel kwalitatief als kwantitatief. Uiteindelijk betalen onze burgers daarvoor een prijs. De PvdA-Landgraaf sluit haar ogen niet voor die realiteit en beseft dat de schaal van Landgraaf te klein is om de toekomstige opgaven aan te kunnen. Het is voor ons ook nog maar de vraag of de schaalgrootte van Landgraaf en Brunssum samen, wel toereikend zal zijn.

Voor de PvdA-Landgraaf staat het belang van onze inwoners voorop. Zij verdienen de beste kwaliteit van dienstverlening tegen de laagst mogelijke kosten. Dat belang van onze inwoners, en niet het belang dat wethouders en raadsleden hebben bij het behoud van hun zetel, moet leidend zijn. Onderzoek moet een antwoord geven op de vraag met welke vormen van samenwerking of samenvoeging, en op welke schaal, dat belang van onze inwoners het beste kan worden gediend. Zo lang dit antwoord ontbreekt neemt de PvdA-Landgraaf nog geen standpunt in over een gemeentelijke herindeling.

Ook in de grensoverschrijdende samenwerking, waaronder de samenwerking met de gemeente Übach-Palenberg, liggen kansen. Als het aan de PvdA-Landgraaf ligt worden die kansen ten volle benut.