Het eerlijke verhaal

Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente Landgraaf verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering van bijna alle vormen van maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners. Het rijk draagt een groot gedeelte van zijn taak op het gebied van werk, langdurige zorg en jeugd over aan de gemeenten, maar stelt daarvoor minder geld beschikbaar. Dit betekent dat ook Landgraaf nog met een forse bezuinigingsopgave zal worden geconfronteerd.

Het wordt de komende jaren een uitdaging om met minder middelen onze voorzieningen op een goed niveau te houden. De PvdA-Landgraaf vindt dat de nieuwe door het rijk opgelegde taken binnen de daarvoor beschikbare budgetten moeten worden uitgevoerd, om te voorkomen dat andere belangrijke zaken in het gedrang komen.

De PvdA-Landgraaf wil de zaken niet mooier voorstellen dan ze zijn en vertelt u het eerlijke verhaal: alle inwoners, instellingen en verenigingen van Landgraaf zullen de pijn van de bezuinigingen gaan voelen, en de ruimte voor nieuwe wensen zal beperkt zijn.

We snijden eerst in eigen vlees voordat we in dat van onze burgers snijden!

Bestuurders moeten het goede voorbeeld geven, daarom delen de wethouders en raadsleden als het aan ons ligt in de pijn van de bezuinigingen. De PvdA-Landgraaf wil daarom dat het aantal wethouders wordt teruggebracht van vijf naar vier. Ook is met steun van de PvdA-fractie besloten dat de raadsleden 10% van hun maandelijkse wedde en onkostenvergoeding moeten inleveren.

Daarnaast snijden we ook in het ambtelijke vlees. Bij een eerdere bezuinigingsronde werd al besloten tot een bezuiniging van 10% op de kosten van de ambtelijke organisatie. Een onderzoek naar de voor- en nadelen van samenwerking tussen de gemeenten Landgraaf en Brunssum heeft aangetoond dat een volledige fusie van de ambtelijke organisaties van beide gemeenten leidt tot een substantiële en aanvullende kostenbesparing. De omvang van deze kostenbesparing kan, afhankelijk van de mate waarin de beide gemeenten hun beleid harmoniseren, oplopen tot een bedrag van 2,9 miljoen euro per jaar voor de beide gemeenten samen.

We durven daarom op deze plaats de conclusie te trekken dat een partij die niet kiest voor deze volledige ambtelijke fusie ook de keuze maakt om onze burgers onnodig het vel over de oren te trekken. Want het bedrag dat niet met deze ambtelijke fusie wordt verdiend (voor Landgraaf 1,5 miljoen euro per jaar en op termijn nog meer) moet door bezuinigingen worden opgebracht; bezuinigingen die links of rechtsom ten koste gaan van onze burgers. De PvdA realiseert zo’n grote bezuiniging liever door het aanpakken van onnodige ambtelijke bureaucratie en van een inefficiënte bedrijfsvoering.