Toerisme en recreatie

Landgraaf ontwikkelt zich snel tot een toeristisch-recreatieve gemeente met een echte vrijetijdseconomie. De gevestigde attracties in Landgraaf en omgeving zoals Megaland, Snowworld, Mondo Verde en GaiaZoo, zorgen voor een sterke groei van het aantal bezoekers aan Landgraaf. Deze ontwikkeling zorgt voor banen en onze eigen inwoners vinden hier ook hun ontspanning. De kansen om dingen te verbeteren liggen bij de economische spin-off, want die is nog onvoldoende ontwikkeld. De Landgraafse kastelen bieden kansen op een verdergaande ontwikkeling en nieuwe trekpleisters kunnen de aantrekkingskracht van Landgraaf nog verder versterken. Nieuwe werkgelegenheid en nieuwe stimulansen voor de Landgraafse economie liggen daarmee in het verschiet.

Dat betekent voor de komende raadsperiode:

  • Om de slag te maken naar een echte gastvrijheidseconomie is meer samenwerking tussen de Parkstadgemeenten en de lokale ondernemers belangrijk. Meerjarenafspraken met het bedrijfsleven en de VVV-organisatie moeten hier aan bijdragen.
  • Met de bedoeling om de administratieve lasten bij de ondernemers te verminderen, moet het tarief voor de toeristenbelasting volgens de PvdA-Landgraaf voor een periode van vier jaar worden vastgesteld.

 

parkstadwinnervierkant