Veiligheid en overlast

Veiligheid is een basisbehoefte. Onveiligheid en overlast treffen iedereen, maar kwetsbare groepen het meest. De PvdA-Landgraaf wil niet dat het recht van de sterkste geldt. Met de meeste jongeren in Landgraaf gaat het gelukkig goed. Er is echter ook een klein gedeelte van de jongeren dat voor overlast zorgt. Op een aantal plekken dreigen ze zelfs de dienst te gaan uitmaken. En daar moet een einde aan komen. De PvdA-Landgraaf denkt dat ook hier preventie een grotere rol zal moeten gaan spelen. Want het is onze overtuiging dat gemeente, politie, justitie en welzijnswerk, niet kunnen wegpoetsen wat ouders achter de voordeur, in de opvoeding van hun kinderen, hebben laten liggen. Opvoeding is in de eerste plaats een taak van de ouders. Daar waar de gemeente een opvoedingstekort signaleert heeft zij het recht en de plicht om in te grijpen. Opvoedingsondersteuning is daarom cruciaal daar waar ouders tekortschieten.

Alle inwoners hebben recht op een verkeersveilige buurt. Dat geldt in het bijzonder voor onze jongste inwoners, want alleen in een verkeersveilige buurt kunnen zij ongedwongen buiten spelen.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • Een hoge woonkwaliteit en een veilige buurt vereisen toezicht en vooral ook handhaving. Niet alle overlastgedrag is strafbaar en dat maakt het soms lastig om aan te pakken. Niettemin: lik op stuk waar dat kan!
  • Overlast in wijken en buurten moet je benoemen en oplossen. De PvdA-Landgraaf is daarom voorstander van de inzet van buurtbemiddeling tussen bewoners, de inzet van ambulante jongerenwerkers (straatcoaches) die hangjongeren op hun gedrag aanspreken en desnoods cameratoezicht op onveilige plekken;
  • De PvdA-Landgraaf vindt dat ouders verantwoordelijk moeten worden gesteld voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen en wil dat de schade – indien mogelijk – op de ouders wordt verhaald;
  • Voor de PvdA-Landgraaf is het een vanzelfsprekendheid dat we knokken voor het behoud van het politiebureau in Landgraaf.