Voorzieningen

Landgraaf vergrijst en ontgroent. We moeten van groei overschakelen naar krimp. Daarbij komt dat een vergrijzende bevolking leidt tot een groeiende behoefte aan andere en betaalbare voorzieningen. De behoefte aan woningen die geschikt zijn voor ouderen zal groeien. De bevolkingskrimp heeft ook gevolgen voor de omvang van het voorzieningenniveau. Ons gezonde verstand zegt dat niet alles in stand kan worden gehouden voor minder mensen. Accommodaties zijn duur en moeten daarom efficiënt en doelmatig worden geëxploiteerd. De betaalbaarheid en de levensloopbestendigheid maken het noodzakelijk dat wij daarbij voorwaarden stellen, zoals clustering en meervoudig gebruik. Te krappe onderhoudsbudgetten werden te lang verstopt in achterstallig onderhoud. De PvdA-Landgraaf kiest daarom voor kwaliteit boven kwantiteit.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • De PvdA-Landgraaf wil investeren in de uitbreiding van het aantal woningen dat goed aansluit op de behoeften van ouderen;
  • Levensloopbestendig (ver)bouwen moet zo veel mogelijk gebeuren in de directe nabijheid van een voorzieningencluster (winkels, openbaar vervoer etc.);
  • Met de keuze (van een meerderheid van de raad) voor matig onderhoud van onze accommodaties kiezen we in tijden van financiële krapte voor de duurste oplossing. Als het aan de PvdA-Landgraaf ligt zetten we deze struisvogelpolitiek stop en stellen we goed onderhoud van onze accommodaties veilig;
  • Voor het onderhoud van de vier speeltuingebouwen is vanaf 2014 geen financiële dekking beschikbaar. De instandhouding van deze gebouwen loopt daardoor gevaar. Ook dat is struisvogelpolitiek. De PvdA-Landgraaf wil daarom dat de voor de instandhouding van de speeltuingebouwen benodigde middelen alsnog beschikbaar komen;
  • De toekomst van zwembad In de Bende blijft een punt van discussie. Zolang er geen concreet en aanvaardbaar alternatief is, is de PvdA-Landgraaf voorstander van de handhaving van een doelgroepenbad op de huidige locatie. Een regionaal zwembad is voor de PvdA-Landgraaf een bespreekbare optie, op voorwaarde dat met zo’n bad de beschikbaarheid en bereikbaarheid voor de inwoners van Landgraaf blijft gegarandeerd.
  • Er voltrekt zich een ontwikkeling waarbij de gemeente in toenemende mate dé vindplaats van alle publieke informatie wordt. Dat vraagt om een slimme bundeling van krachten onder één dak in een laagdrempelige voorziening met andere dragers van deze informatie: de bibliotheek, Service Gilde, Seniorweb, het Cliëntenplatform en de Vrijwilligerscentrale. De fysieke vertaling van dat samenwerkingsconcept is het Kennis- Informatie- en Adviesplein (KIA). De PvdA-Landgraaf is voorstander van een snelle realisatie van het KIA in Op de Kamp. Juist nu kunnen we geld besparen door goedkoper aan te besteden!
  • De basisscholen in Landgraaf zijn voorzien van goede huisvesting. In het centrum van Schaesberg moet nog een nieuwe basisschool worden gerealiseerd waarmee de basisscholen Schaesberg en Gravenrode onder één dak kunnen worden gehuisvest.