PvdA respecteert uitslag referendum én uitspraken onafhankelijke referendumcommissie
De PvdA-fractie respecteert de uitslag van het referendum. Van de mensen die zijn gaan stemmen, was een overduidelijke meerderheid tegen

Lees meer

Landgraaf lapt normen van een zorgvuldig referendum aan haar laars!
De onafhankelijke referendumcommissie heeft het Landgraafs college van burgemeester en wethouders een stevige tik op de vingers gegeven. De referendumcommissie moet

Lees meer

Constructief werkt voordeliger!
Veel investeringen uit de investeringsagenda zijn al opgenomen in de begroting van de gemeente Landgraaf. Dit is voor GBBL, CDA

Lees meer

PvdA in Parkstad pleit voor pilot wietteelt
Vorige week is het regeerakkoord van het nieuwe kabinet gepresenteerd. Voor de Partij van Arbeid staan er veel plannen in waar

Lees meer

GS spreekt commitment uit over Landgraafse investeringsagenda
Enige tijd geleden presenteerden de fracties SP, GroenLinks, Haarbosch, VVD en PvdA een toekomstgerichte investeringsagenda. Tijdens de oordeelvormende raadsvergadering van

Lees meer

Laat u niet voor de gek houden!
Deze week gebruikt het college van Landgraaf de lokale huis-aan-huis-bladen om u te ‘informeren’ over een brief van minister Plasterk omtrent

Lees meer

Sloopplannen in Abdissenbosch in ijskast
Nadat buurtbewoners in Abdissenbosch in verzet kwamen en (o.a.) PvdA-raadslid Robin Reichrath om opheldering vroeg, heeft het college van burgemeester

Lees meer

Investeringsagenda: ‘Dé brug naar een betere toekomst!’
Om gemeenten die gaan herindelen een voortvarende start te geven, heeft de Provincie Limburg enkele maanden geleden aan de betrokken

Lees meer

Sloopplannen Abdissenbosch zorgen voor protest
Gisteren spraken de bewoners met PvdA-fractievoorzitter Robin Reichrath. Die is verbaasd dat de gemeenteraad nog niet is ingelicht. Volgens hem

Lees meer

Inwoners verdienen inzicht in gemaakte kosten bij strijd tegen herindeling
De fracties PvdA, SP, Haarbosch, GroenLinks en VVD in de gemeenteraad van Landgraaf vragen het college van burgemeester en wethouders

Lees meer