In Memoriam: Bert Janssen
Eind juni zag de wereld er voor Bert nog heel anders uit. Hij stond aan de vooravond van de vervanging

Lees meer

Ombudsteam en fractie gewoon bereikbaar tijdens vakantieperiode
Tijdens het zomerreces is onze fractie gewoon te bereiken via fractie@pvda-landgraaf.nl. Ook voor hulpvragen kunt u tijdens de zomervakantie gewoon

Lees meer

Zorgvuldigheid bij Landgraafs referendum ontbreekt
Vandaag stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Landgraaf in met de opdracht om een referendum te organiseren over

Lees meer

‘Tijd voor herbezinnen’
Dagblad De Limburger spreekt in een analyse in de krant van 12 juli 2017 over tunnelvisie, gezichtsverlies en toenemende zorgen.

Lees meer

Positief resultaat 2016, zorgen onverminderd groot
De gemeente Landgraaf heeft het jaar 2016 afgesloten met een financieel overschot van 3,1 miljoen euro. Het college van B&W

Lees meer

Nieuwe oproep: Constructief werkt beter!
De fracties van PvdA, GroenLinks, VVD en fractie Haarbosch hebben het college van B&W nogmaals opgeroepen om de rijen te

Lees meer

Provinciale Staten stemmen in met herindelingsvoorstel
Op donderdag 6 juli spraken Provinciale Statenleden over de voorgenomen herindeling Landgraaf-Heerlen. Na een uitvoerig debat vond op vrijdagochtend de

Lees meer

Geen instemming Kadernota
Voor het eerst sinds jaren heeft de PvdA-fractie niet kunnen instemmen met de Kadernota. De Kadernota is een belangrijk document

Lees meer

‘Landgraaf als twistappel’
Vandaag verscheen er in Dagblad de Limburg een achtergrondartikel over de voorgenomen herindeling tussen Landgraaf en Heerlen. ‘Een terugblik en

Lees meer

Zonder geloofwaardigheid geen overtuigingskracht!
Omdat wij (de oppositiepartijen SP, PvdA, Fractie Haarbosch, GroenLinks en VVD) de Landgraafse zienswijze niet kunnen onderschrijven, hebben wij besloten

Lees meer