‘Tijd voor herbezinnen’
Dagblad De Limburger spreekt in een analyse in de krant van 12 juli 2017 over tunnelvisie, gezichtsverlies en toenemende zorgen.

Lees meer

Positief resultaat 2016, zorgen onverminderd groot
De gemeente Landgraaf heeft het jaar 2016 afgesloten met een financieel overschot van 3,1 miljoen euro. Het college van B&W

Lees meer

Nieuwe oproep: Constructief werkt beter!
De fracties van PvdA, GroenLinks, VVD en fractie Haarbosch hebben het college van B&W nogmaals opgeroepen om de rijen te

Lees meer

Provinciale Staten stemmen in met herindelingsvoorstel
Op donderdag 6 juli spraken Provinciale Statenleden over de voorgenomen herindeling Landgraaf-Heerlen. Na een uitvoerig debat vond op vrijdagochtend de

Lees meer

Geen instemming Kadernota
Voor het eerst sinds jaren heeft de PvdA-fractie niet kunnen instemmen met de Kadernota. De Kadernota is een belangrijk document

Lees meer

‘Landgraaf als twistappel’
Vandaag verscheen er in Dagblad de Limburg een achtergrondartikel over de voorgenomen herindeling tussen Landgraaf en Heerlen. ‘Een terugblik en

Lees meer

Zonder geloofwaardigheid geen overtuigingskracht!
Omdat wij (de oppositiepartijen SP, PvdA, Fractie Haarbosch, GroenLinks en VVD) de Landgraafse zienswijze niet kunnen onderschrijven, hebben wij besloten

Lees meer

Zorgwekkende tekorten sociaal domein in Landgraaf!
Wie de Landgraafse zienswijze leest over de voorgenomen herindeling, of wie regelmatig diverse discussies op Facebook leest, kan wel eens

Lees meer

‘Gratis Pinkpop-kaarten naar keuze voor raadsleden, verkeerd signaal’
Afgelopen week ontvingen de raadsleden van Landgraaf een e-mail van de burgemeester waarin zij met partner werden uitgenodigd voor een

Lees meer

Klaas de Vries: ‘herindeling Landgraaf en Heerlen onvermijdelijk’
De uit Hoensbroek afkomstige Klaas de Vries (oud-minister en voormalig voorzitter van de SER) stelt in een advies vast dat

Lees meer