Maand: september 2016

Vervolggesprekken over samenwerking Landgraaf-Heerlen

Er komt een tweede ronde gesprekken met mensen uit Landgraaf en Heerlen over hun behoeften, wensen en verwachtingen van de gemeente. Deze gesprekken maken deel uit van het onderzoek naar de samenwerking tussen beide gemeenten. Voor de gesprekken worden inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen, instellingen en bedrijven uitgenodigd. Maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden is wenselijk.

Voor de zomer heeft het expertteam, bestaande uit Wim Deetman, Wim Hazeu en Jan Mans, inspirerende en boeiende buurtgesprekken gehad om te horen hoe de mensen van Landgraaf en Heerlen denken over samenwerking tussen de twee gemeenten. Of dat nu gaat in de vorm van een lichte ambtelijke samenwerking, gedeeltelijke of gehele ambtelijke fusie, of ambtelijke en bestuurlijke fusie (herindeling).

“Als onafhankelijk expertteam vinden we het belangrijk een goed en breed beeld te krijgen van de mening die leeft in de buurten. We zijn er vooral om te luisteren”, constateert het expertteam. “De behoeften en beelden die we tegenkomen in beide gemeenten verwerken we in ons advies. Daardoor kunnen we beter de kansen en voordelen, maar ook de risico’s en nadelen van de verschillende samenwerkingsvormen op een rij zetten.”

Tijdens de eerdere gesprekken bleek dat er behoefte was om nog verder te praten. En ook het expertteam heeft behoefte de beelden uit die eerste gesprekken te toetsen. Daarom worden nu nog 5 gesprekken georganiseerd. Daarbij zijn de mensen die ook eerder al uitgenodigd waren welkom, maar ook mensen die tot nu toe niet meegepraat hebben. Om de gesprekken goed te laten verlopen vragen we om de komst vooraf aan te melden.

De gesprekken vinden plaats op de volgende avonden:

27 september, Ubach over Worms, D’r Sjtee Uul – 19.00 tot 20.30 uur.
5 oktober, Nieuwenhagen, de Belvauer – 19.00 tot 20.30 uur.
6 oktober, Heerlerbaan, de Caumerbron – 20.00 tot 21.30 uur.
10 oktober, Heerlerheide, het Corneliushuis – 18.30 tot 20.00 uur.
11 oktober, Schaesberg, het Streeperkruis – 19.00 tot 20.30 uur
Aanmelden kan door te bellen met gemeente Heerlen of Landgraaf (14 045), of via e-mail: gemeente@heerlen.nl of gemeente@landgraaf.nl.

Landgraaf voorbeeld gemeente op gebied van duurzaamheid!

Na het succesvolle zonnepanelenproject van de gemeente Landgraaf (eind 2014) besloten acht Parkstadgemeenten eind 2015 om via de stadsregio Parkstad Limburg dat voorbeeld te volgen en gezamenlijk een project te starten. Landgraaf is een van die acht gemeenten.

In februari dit jaar werd door Parkstad Limburg een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure opgestart voor een servicepartner. Hiermee nemen de gemeenten niet alleen initiatief maar ook verantwoordelijkheid als het gaat om klimaatverandering en energietransitie.

Volta Limburg heeft de aanbesteding als serviceprovider zonnepanelen voor 7.250 huishoudens in Parkstad gewonnen. Het project is het eerste uit het beleid- en uitvoeringsprogramma Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) en moet de opmaat zijn naar een energieneutrale regio in 2040. De woningen worden in totaal voorzien van 101.500 panelen met een totale investering van 45,3 miljoen euro. Het Parkstad-project is voor zover bekend veruit het grootste project voor particulieren in Nederland.

Later dit jaar volgen informatieavonden voor geïnteresseerden. Burgers kunnen zich aanmelden via www.zonnepanelenprojectparkstad.nl.

Gratis cursus ‘Politiek actief’

Interesse in (lokale) politiek? Meld je dan nu aan voor een gratis cursus! Samen met de gemeenten Gulpen-Wittem en Kerkrade organiseert Landgraaf een gratis cursus ‘Politiek Actief’.

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook voor hen is de cursus zeer geschikt.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Naast het vergroten van theoretische kennis, versterken de deelnemers ook hun vaardigheden, zoals bijvoorbeeld debatteren. De theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. De cursusdata zijn: 8, 15, 22 en 29 november en 13 december, telkens van 19.00 – 21.30 uur.

Heeft u vragen en/of wilt u zich aanmelden voor de cursus, neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer Frans Aerts, telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 045.

Ook een vrijblijvend gesprek met één van onze raadsleden of wethouder, helpt jou misschien een oordeel te vormen. Neem gerust contact op via secretaris@pvda-landgraaf.nl.

PvdA Landgraaf vraagt om bebording BuurtWhatsApp

De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Landgraaf heeft het college schriftelijk bevraagd over BuurtWhatsapp. BuurtWhatsApp heeft in veel gemeenten zijn succes bewezen. BuurtWhatsApp bevordert de veiligheid in buurten en wordt beschouwd als een moderne vorm van buurtwacht.

De PvdA-fractie juicht het daarom toe dat in vele buurten in Landgraaf burgers het initiatief hebben genomen gezamenlijk een BuurtWhatsApp te starten. In omliggende gemeenten als Heerlen en Brunssum worden borden geplaatst in buurten waar een BuurtWhatsApp operatief is. Hierdoor wordt voor iedereen zichtbaar dat bewoners in deze buurt alert zijn en met elkaar communiceren als verdachte situaties worden gesignaleerd. In Landgraaf is dit (nog) niet het geval.
Op 2 maart 2016 heeft de PvdA-fractie daarom ambtelijk geïnformeerd naar de mogelijkheid van het plaatsen van borden waarop kenbaar wordt gemaakt dat in een bepaalde buurt een BuurtWhatsApp operatief is. Bebording was ‘een punt van aandacht’ dat ‘de komende weken nader zal worden uitgewerkt’, aldus de ambtelijke reactie. Nu, enkele maanden later, vraagt fractievoorzitter Robin Reichrath op welke termijn de borden geplaatst kunnen worden.
‘De borden hebben een waarschuwingsfunctie. Anderzijds attenderen de borden buurtbewoners op de aanwezigheid van BuurtWhatsapp in hun eigen buurt. Dit kan voor hen de trigger zijn om ook deel te nemen. Hoe meer deelnemers, hoe groter de kans op succes en een veilige buurt’, aldus Robin Reichrath

Klik hier voor de gehele brief aan het college