PvdA Landgraaf vraagt om bebording BuurtWhatsApp

De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Landgraaf heeft het college schriftelijk bevraagd over BuurtWhatsapp. BuurtWhatsApp heeft in veel gemeenten zijn succes bewezen. BuurtWhatsApp bevordert de veiligheid in buurten en wordt beschouwd als een moderne vorm van buurtwacht.

De PvdA-fractie juicht het daarom toe dat in vele buurten in Landgraaf burgers het initiatief hebben genomen gezamenlijk een BuurtWhatsApp te starten. In omliggende gemeenten als Heerlen en Brunssum worden borden geplaatst in buurten waar een BuurtWhatsApp operatief is. Hierdoor wordt voor iedereen zichtbaar dat bewoners in deze buurt alert zijn en met elkaar communiceren als verdachte situaties worden gesignaleerd. In Landgraaf is dit (nog) niet het geval.
Op 2 maart 2016 heeft de PvdA-fractie daarom ambtelijk geïnformeerd naar de mogelijkheid van het plaatsen van borden waarop kenbaar wordt gemaakt dat in een bepaalde buurt een BuurtWhatsApp operatief is. Bebording was ‘een punt van aandacht’ dat ‘de komende weken nader zal worden uitgewerkt’, aldus de ambtelijke reactie. Nu, enkele maanden later, vraagt fractievoorzitter Robin Reichrath op welke termijn de borden geplaatst kunnen worden.
‘De borden hebben een waarschuwingsfunctie. Anderzijds attenderen de borden buurtbewoners op de aanwezigheid van BuurtWhatsapp in hun eigen buurt. Dit kan voor hen de trigger zijn om ook deel te nemen. Hoe meer deelnemers, hoe groter de kans op succes en een veilige buurt’, aldus Robin Reichrath

Klik hier voor de gehele brief aan het college