Landgraaf wil Duitse les op basisscholen

Diverse basisscholen in Landgraaf willen komend schooljaar in de bovenbouw Duitse les gaan geven. De gemeente Landgraaf heeft voorlopig tien mille voor het project uitgetrokken. Verder is er contact met de provincie Limburg om mee te financieren. De gemeente zoekt nog meer geldschieters.

Middelbare scholen in de regio hebben aangegeven mee te willen denken over lesmateriaal. Onder meer ook om te voorkomen dat leerlingen die van de basisschool naar het vervolgonderwijs gaan, te maken krijgen met doublures in de lesstof.

De komende maanden moet duidelijk worden in welke vorm Duits gegeven wordt. Lessen vast in het uurrooster opnemen is een mogelijkheid, maar er kan ook gedacht worden aan het centraal stellen van de taal en de Duitse cultuur tijdens een projectweek.

Wethouder René van der Valk (SP, Onderwijs) heeft eerder aangegeven dat de tienduizend euro die nu beschikbaar is voor het project, onvoldoende is om het Duits structureel te implementeren in het onderwijs. Vandaar ook het contact met de provincie. Die is positief en geeft bovendien aan bezig te zijn met het zogenaamde buurtaalonderwijs.

In de filosofie van de provincie wordt bij leerlingen die een taal van de buren leren, wederzijds respect en begrip voor elkaars gewoonten en gebruiken gestimuleerd. Bovendien bevordert buurtaalonderwijs dat leerlingen op latere leeftijd aan de andere kant van de grens kijken naar loopbaanmogelijkheden.

De scholen in Landgraaf die tot nu toe hebben aangegeven Duitse les te omarmen, worden in februari door de gemeente uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg. Dan worden de varianten besproken en verder uitgewerkt. Daar buigen de betrokken partijen zich dan weer over. Is een en ander goedgekeurd, dan kan het Duits in het komende schooljaar geïntroduceerd worden.

 

Bron: Limburgs Dagblad, 20 januari 2017, Marcel de Veen