PvdA bedankt voor coalitiedeelname

Op uitnodiging van GBBL, CDA en PRO Landgraaf voerde de PvdA Landgraaf op vrijdag 27 januari 2017 een gesprek over de ontstane politieke situatie. Namens de PvdA Landgraaf verwoordde fractievoorzitter Robin Reichrath haar standpunt:

‘GBBL, CDA en PRO Landgraaf hebben deze politieke crisis veroorzaakt en zij zijn daarom in eerste instantie aan zet. De PvdA Landgraaf heeft een fundamenteel verschil van mening over de toekomst van Landgraaf en haar inwoners. Wij hadden en houden op het herindelingsdossier een vaste koers: niet het pluche, maar het belang van onze inwoners staat voorop. Coalitiedeelname in een coalitie met GBBL, die op dit dossier een fundamenteel andere keuze maakt, is voor ons daarom niet aan de orde.’

Daarnaast hebben we aangegeven dat de aangekondigde politiek bestuurlijke en juridische strijd met de gemeente Heerlen en de Provincie Limburg absoluut niet in het belang is van onze inwoners en het personeel. We maken ons grote zorgen over deze wanhoopspoging en roepen de beoogde coalitiepartijen op de strijdbijl te begraven en in het belang van onze inwoners en het personeel samen met inwoners en partners de nieuwe gemeente die per 1-1-2019 of 1-1-2020 ontstaat, vorm te gaan geven.

Tevens hebben we het CDA opgeroepen tijdens een openbaar raadsdebat verantwoording af te leggen over de politieke puinzooi die zij hebben veroorzaakt en de gevolgen die dat heeft voor de relatie en de gemaakte afspraken met de Provincie Limburg en de gemeente Heerlen. De voormalige coalitiepartijen, maatschappelijke organisaties, het personeel en bovenal onze inwoners wachten nog altijd op een duidelijke verklaring waarom een breuk noodzakelijk was.