Transparante politiek? Dicht bij de burger? Verantwoording afleggen?

De beoogde coalitiepartners GBBL-CDA-PRO houden een extern ingewonnen advies onder de pet. Raadsleden mogen het met belastingcenten betaalde advies alleen onder geheimhouding (!) lezen. Wat de PvdA-fractie betreft onacceptabel en onbegrijpelijk: ‘Op zo’n cruciaal dossier dat van fundamenteel belang is voor de legitimatie van de nieuwe coalitie, spreek je geen geheimhouding af’. De beoogde coalitie heeft een valse start, al moet de samenwerking nog beginnen….

Het extern ingewonnen juridisch advies volgde op de wens van de meerderheid van de raad om de juridische mogelijkheden te onderzoeken nadat Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg de regie nam in het herindelingsdossier. Op basis van een door ons ingewonnen juridische analyse van de beschikbare literatuur en jurisprudentie (= gerechtelijke uitspraken) blijkt dat de juridische kansen nihil zijn.

Een gevecht met oorspronkelijke bondgenoten (gemeente Heerlen en de Provincie Limburg) zal slechts voor de bühne zijn en is absoluut niet in het belang van onze burgers en het personeel. De door het CDA Landgraaf veroorzaakte politieke situatie gaat de burger inmiddels al héél veel geld kosten, terwijl antwoord op de vraag waarom de veroorzaakte crisis zo noodzakelijk was, uit blijft. Het advies dat inzicht geeft in de kansen van een juridisch gevecht, moet onder de pet blijven.  We maken ons grote zorgen over de ontstane situatie.

We hebben daarom de beoogde coalitie al meerdere keren opgeroepen deze wanhoopspoging te staken en in het belang van onze inwoners samen op een constructieve wijze te bouwen aan de nieuw te vormen gemeente.

2