Maand: maart 2017

Nieuwe vorm van inkoop van jeugdhulp: maatwerk en mens staat centraal

📌Geen marktwerking maar samenwerking.
📌Geen peperdure adviesbureaus maar artsen, therapeuten en jeugdwerkers met goede ideeën.
📌Geen verantwoorden en afrekenen, maar vertrouwen in mensen.

Een belangrijke stap voor de jeugdhulp in Landgraaf. Voormalig PvdA-wethouder Harry Leunessen heeft hier samen met zijn collega’s in Heerlen en Voerendaal voor gestreden.

Kijk voor meer info hier

PvdA Landgraaf steunt ook dit jaar het goede doel!

SamenLoop voor Hoop is een evenement speciaal voor iedereen die met kanker te maken heeft gekregen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette staan we samen met lotgenoten stil bij kanker én vieren we het leven. Het evenement begint 17 juni om 13.00 uur en eindigt 18 juni om 13.00 uur. Je loopt één a twee uur en wordt dan afgelost door een teamgenoot. Zo wordt er continue gedurende 24 uur door een lid van het team gelopen.

Tijdens de loop zijn er optredens, verschillende ceremonies en allerlei acties van deelnemers die op een bijzondere wijze geld inzamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. De openheid en eensgezindheid maken van een SamenLoop een evenement dat niemand onberoerd laat. Het evenement wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd.

Help en doe mee!

Help en doe mee! PvdA Landgraaf wil zoveel mogelijk mensen op de been brengen. Vraag je vrienden, ouders, kinderen, collega’s, noem maar op! Aanmelden kan op de volgende manier:

Stuur een mailtje met de namen van de deelnemers naar J.Hersbach@Zuyderland.nl en maak het inschrijfgeld (€ 15,- per persoon) over op het rekeningnummer van PvdA Landgraaf
NL62 RABO 0151 5347 64, wij zorgen voor de inschrijving bij de organisatie en houden jullie via de mail op de hoogte.

Lever nu uw bijdrage aan de investeringsagenda voor de toekomst!

De fracties van SP, GroenLinks, Fractie Haarbosch en de VVD werken de komende weken aan een notitie met voorstellen voor een investeringsagenda van vele miljoenen. De investeringsagenda is bedoeld om de nieuwe gemeente die mogelijk per 1 januari 2019 gaat ontstaan een goede start te geven. De investeringsagenda moet een bijdrage leveren aan de sociaal- en economische structuur en wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg.

Omdat het college van Landgraaf deze unieke kans laat lopen en geen input hiervoor gaat leveren, pakken we de handschoen zelf maar op. In het belang van álle inwoners (voor- én tegenstanders van de voorgenomen herindeling), maatschappelijke organisaties en ondernemers.

We ontvangen ook graag input van u. Heeft u een project of een idee dat geschikt zou kunnen zijn voor de investeringsagenda, mail uw idee dan naar fractie@pvda-landgraaf.nl !

Dialoog over investeringsagenda in ieders belang

Op donderdag 23 maart 2017 maakt PvdA-fractievoorzitter Robin Reichrath gebruik van het vragenuurtje om vragen te stellen over de voorgestelde investeringsagenda voor de gemeenten Landgraaf en Heerlen. Het zou gaan om een forse investeringsagenda waarmee vele miljoenen gemoeid zouden zijn. Tot op heden weigert het Landgraafs college alle (ambtelijke) informatie hierover aan de raad beschikbaar te stellen.

Tijdens de raadsvergadering van maandag 20 februari 2017 gaf de heer Dritty (GBBL) aan dat de nieuwe coalitie niet bereid is om namens Landgraaf input te leveren voor deze miljoeneninvesteringen. Elke vorm van constructieve dialoog over deze investeringsagenda zou vanuit Landgraaf geweigerd worden. Daarmee neemt het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf doelbewust het risico geen enkele input te kunnen leveren aan deze investeringsagenda. Met dit gegeven zijn zowel de tegenstanders- als de voorstanders van de voorgenomen herindeling met Heerlen niet gebaat en de belangen niet gediend.

Reden om om opheldering te vragen.

Klik hier om onze vragen aan het college van B&W te lezen.

Update: Samenvatting van de antwoorden
Het college weigert de ambtelijke informatie die reeds is opgesteld, aan de raad toe te sturen. Het wordt onder de pet gehouden. Bovendien gaat het college van GBBL en CDA niet meesturen en meedenken over een investeringsagenda die onderdeel wordt van de structuurversterking van de te realiseren  nieuwe gemeente.

Daarmee neemt het college doelbewust het risico niet mee te praten over miljoeneninvesteringen die ten gunste moeten komen van onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Dat vinden we écht onverantwoord. Daarom gaan we – door een beroep te doen op ambtelijke bijstand (die wethouder Janssen ons eigenlijk in eerste instantie óók nog wilde weigeren) – zelf werken aan input voor de investeringsagenda. Dat verdienen onze inwoners.

Hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting nodig? Schakel het PvdA-ombudsteam in!

Al vele jaren kunnen inwoners van Landgraaf terecht bij ons Ombudsteam voor allerlei vragen, zo ook voor hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Indien u moeite heeft met het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting, heeft de PvdA Landgraaf vrijwilligers beschikbaar die u hierbij helpen!

Hoe werkt het?
Stuur een mail naar ombudsteam@pvda-landgraaf.nl met daarin uw gegevens. We nemen dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op om een afspraak in te plannen. Heeft u geen e-mail? Bel dan naar 06 – 17 38 64 57.

Zorg dat u al uw bewijsstukken klaar heeft liggen. De Belastingdienst is steeds harder als het gaat om het accepteren van aftrekposten, met name bij ziektekosten. Zonder bewijsstukken worden aftrekposten niet meer geaccepteerd. Het heeft dan ook geen zin zulke aftrekposten zonder bewijsstukken op te voeren. Dit leidt haast onvermijdelijk tot correcties door de Belastingdienst. De hulp bieden wij u gratis aan, door mensen die dit geheel vrijwillig doen.

De volgende documenten (indien van toepassing) hebben wij nodig om u te kunnen helpen:

 • jaaropgaven 2016
 • voorlopige aanslagen 2016
 • alle belastingbrieven vorig jaar (vooral de
  laatste aanslag 2016!)
 • kosten hypotheek
 • onroerend goed belasting ozb 2016
 • overzicht van zorgverzekering 2016 (eigen
  bijdrage)
 • uitgaven ziektekosten (medicijnen, tandarts
  e.d)
 • kosten t.b.v. hulpmiddelen (hoorapparaat, schoenen,
  scootmobiel e.d.)
 • eventueel een door een arts ingevulde dieetverklaring
 • overzicht CAK-kosten
 • DigiD code
 • kopie aangifte 2015

Verantwoordingsdebat: terugblik en vooruit kijken

Op maandag 6 maart presenteerden GBBL, CDA en PRO Landgraaf hun nieuwe coalitieconvenant. Ook werden de wethouders geïnstalleerd en was er voor de hoofdrolspelers ruimte om verantwoording af te leggen over de val van de coalitie. Namens de PvdA Landgraaf hebben we op hoofdlijnen de volgende punten ingebracht:

 • Het gedraai van het CDA Landgraaf is ongekend en heeft de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van de gemeente Landgraaf ernstig aangetast;
 • De afwezigheid van wethouder Dreissen bij de raadsvergadering en het uitblijven van verantwoording afleggen, wordt beschouwd als een schoffering van de raad, het personeel en de inwoners van Landgraaf;
 • Het is uitermate vreemd dat de raad het vertrouwen alleen heeft opgezegd in 4 van de 6 collegeleden, terwijl burgemeester Vlecken éxact dezelfde standpunten heeft ingenomen als de vier weggestuurde wethouders. Het heeft ontbroken aan leiderschap bij de burgemeester.
 • De voorgestelde strijd tegen de Provincie Limburg lijkt een kansloze strijd en is daarom niet in het belang van onze inwoners en het personeel van de gemeente Landgraaf. We hebben de nieuwe machtshebbers opgeroepen de strijdbijl te begraven en samen met de gemeente Heerlen en de Provincie Limburg de handen ineen te slaan en een stevige investeringsagenda samen te stellen.

Bent u nieuwsgierig naar onze gehele inbreng? Klik dan hier. 

Tijdstip campagne-actie zaterdag 4 maart gewijzigd!

De geplande campagne-actie in Winkelcentrum Op de Kamp in Landgraaf van zaterdag 4 maart wordt gehouden tussen 12:00 en 15:00 uur en niet zoals eerder aangekondigd tussen 10:00 en 13:00 uur. Niet alleen Limburgs Tweede Kamerkandidaat Joost Reinaerts (nr. 33) zal daarbij aanwezig zijn, ook prominent Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (nr. 13) komt morgen naar Landgraaf! Naast Joost en Ahmed zijn leden van het Landgraafse PvdA-ombudsteam natuurlijk aanwezig om u te woord te staan.

We zien u morgen graag in Winkelcentrum Op de Kamp!

Buurttentactie samen met Limburgs Tweede Kamerkandidaat Joost Reinaerts!

De PvdA in Landgraaf gaat zaterdag 4 maart met haar inmiddels welbekende buurttentactie weer de straat op. Leden van de Landgraafse PvdA-afdeling zijn tussen 10:00-13:00 uur te vinden in Winkelcentrum Op de Kamp. Ook Limburgs Tweede Kamerkandidaat Joost Reinaerts zal daarbij aanwezig zijn.

De PvdA wil weten waar burgers tegenaan lopen, misstanden aankaarten en het beleid verbeteren. Wij willen mensen helpen en ondersteunen als dat nodig is. Daarom heeft de PvdA Landgraaf een ’Ombudsteam’ dat luistert naar wat u te vertellen heeft, uw klacht onderzoekt en u adviseert hoe u uw probleem kunt aanpakken. Als het probleem om een politieke oplossing vraagt, schakelt het Ombudsteam haar netwerk in. U bent daarom 4 maart van harte welkom bij onze buurttentactie!

Foto v.l.n.r.: Landgraafse fractievoorzitter en lijstduwer Robin Reichrath (nr. 79), minister voor Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen (nr. 10), Mr. Pinkpop en lijstduwer Jan Smeets (nr. 80) en Limburgs Tweede Kamer Kandidaat Joost Reinaerts (nr. 33).