Dialoog over investeringsagenda in ieders belang

Op donderdag 23 maart 2017 maakt PvdA-fractievoorzitter Robin Reichrath gebruik van het vragenuurtje om vragen te stellen over de voorgestelde investeringsagenda voor de gemeenten Landgraaf en Heerlen. Het zou gaan om een forse investeringsagenda waarmee vele miljoenen gemoeid zouden zijn. Tot op heden weigert het Landgraafs college alle (ambtelijke) informatie hierover aan de raad beschikbaar te stellen.

Tijdens de raadsvergadering van maandag 20 februari 2017 gaf de heer Dritty (GBBL) aan dat de nieuwe coalitie niet bereid is om namens Landgraaf input te leveren voor deze miljoeneninvesteringen. Elke vorm van constructieve dialoog over deze investeringsagenda zou vanuit Landgraaf geweigerd worden. Daarmee neemt het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf doelbewust het risico geen enkele input te kunnen leveren aan deze investeringsagenda. Met dit gegeven zijn zowel de tegenstanders- als de voorstanders van de voorgenomen herindeling met Heerlen niet gebaat en de belangen niet gediend.

Reden om om opheldering te vragen.

Klik hier om onze vragen aan het college van B&W te lezen.

Update: Samenvatting van de antwoorden
Het college weigert de ambtelijke informatie die reeds is opgesteld, aan de raad toe te sturen. Het wordt onder de pet gehouden. Bovendien gaat het college van GBBL en CDA niet meesturen en meedenken over een investeringsagenda die onderdeel wordt van de structuurversterking van de te realiseren  nieuwe gemeente.

Daarmee neemt het college doelbewust het risico niet mee te praten over miljoeneninvesteringen die ten gunste moeten komen van onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Dat vinden we écht onverantwoord. Daarom gaan we – door een beroep te doen op ambtelijke bijstand (die wethouder Janssen ons eigenlijk in eerste instantie óók nog wilde weigeren) – zelf werken aan input voor de investeringsagenda. Dat verdienen onze inwoners.