Lever nu uw bijdrage aan de investeringsagenda voor de toekomst!

De fracties van SP, GroenLinks, Fractie Haarbosch en de VVD werken de komende weken aan een notitie met voorstellen voor een investeringsagenda van vele miljoenen. De investeringsagenda is bedoeld om de nieuwe gemeente die mogelijk per 1 januari 2019 gaat ontstaan een goede start te geven. De investeringsagenda moet een bijdrage leveren aan de sociaal- en economische structuur en wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg.

Omdat het college van Landgraaf deze unieke kans laat lopen en geen input hiervoor gaat leveren, pakken we de handschoen zelf maar op. In het belang van álle inwoners (voor- én tegenstanders van de voorgenomen herindeling), maatschappelijke organisaties en ondernemers.

We ontvangen ook graag input van u. Heeft u een project of een idee dat geschikt zou kunnen zijn voor de investeringsagenda, mail uw idee dan naar fractie@pvda-landgraaf.nl !