Gouverneur tikt burgemeester Landgraaf op vingers

Het komt niet vaak voor, maar gisteren zag Commissaris van de Koning de heer Theo Bovens zich genoodzaakt contact op te nemen met Landgraafs burgemeester Vlecken. In een telefoongesprek wees hij de burgemeester op de wettelijke verplichting om het herindelingsontwerp ter inzage te leggen voor alle inwoners van Landgraaf. Ook deed hij nogmaals een beroep op het college van B&W om het herindelingsontwerp alsnog ter inzage te leggen.

Het Herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen, inclusief bijlagenboek (3 delen), ligt van vanaf woensdag 5 april 2017 tot en met woensdag 31 mei 2017 ter inzage op de volgende locatie tijdens de gebruikelijke openingstijden:

  • Gemeente Heerlen, infobalie in de Publiekshal in het Stadhuis, Geleenstraat 27, Heerlen

Alle documenten met betrekking tot de herindeling zijn ook digitaal te raadplegen door op deze link te klikken. 

Inwoners van Landgraaf die niet in de gelegenheid zijn om het Heerlense stadhuis te bezoeken of de informatie van internet te downloaden, kunnen fysieke exemplaren van het herindelingsontwerp aanvragen bij het secretariaat van het Cluster Strategie van de Provincie Limburg, bereikbaar via landgraafheerlen@prvlimburg.nl of 043 389 7535.

Zienswijzen indienen
Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie, zienswijze, geven op het herindelingsontwerp. Het indienen van een reactie kan op verschillende manieren:

Digitaal kunt u uw zienswijze:

  • Indienen via het formulier op de website www.limburg.nl/landgraafheerlen of per email via landgraafheerlen@prvlimburg.nl.

Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar:

  • Gedeputeerde Staten van Limburg Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding van “zienswijze herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen”

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met:

  • Secretariaat van het Cluster Strategie van de Provincie Limburg via landgraafheerlen@prvlimburg.nl of 043 389 7535.

DDL-20170405-02001HE003