Burgerhoes officieel geopend!

Op vrijdag 7 april werd het Burgerhoes in Landgraaf feestelijk geopend. In een moeilijke tijd van bezuinigingen knokte de PvdA  Landgraaf voor de realisatie van deze multifunctionele voorziening. Dit is uiteindelijk gelukt door de vasthoudendheid waarmee de partners te werk zijn gegaan en uiteindelijk de politiek heeft overtuigd van de noodzaak. De voorziening (tot op enig moment ook bekend als KIA) biedt huisvesting aan tal van gemeentelijke partners die voor onze inwoners van groot belang zijn.

Door een clustering van functies en de centrale, logische ligging van het Burgerhoes, hopen partners van elkaar te profiteren. Met de realisatie van het Burgerhoes zijn de inwoners van Landgraaf voor de komende jaren gegarandeerd van een toegankelijke en multifunctionele voorziening: het ‘hoes’ van en voor de burger!

Open Dag
Bent u nou benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u eens een kijkje komen nemen? Kom dan morgen, zaterdag 8 april 2017 naar de officiële Open Dag! Dan kunt u het Burgerhoes verkennen en bij alle partners een ‘kijkje in de keuken’ nemen. Niet alleen dat, van 11.00 tot 17.00 uur vinden ook allerlei activiteiten voor jong en oud plaats in het Burgerhoes. Een volledig programma vindt u hier.

Deelnemende partners
In het Burgerhoes zijn de volgende partners gehuisvest: Bibliotheek Landgraaf, Service Gilde, SeniorWeb, Omroep Landgraaf, ISDBOL, de politie, Vrijwilligerscentrale, cliëntenplatform Wwb, gehandicaptenplatform, Elise Helpt en natuurlijk de gemeentelijke servicebalies.