Minister wijst vernietigingsverzoek Landgraaf af

De minister van BZK heeft het vernietigingsverzoek van het college van Landgraaf vandaag van tafel geveegd. Volgens de Landgraafse coalitie handelt het college van Gedeputeerde Staten onrechtmatig. Daar is dus geen sprake van. ‘Van strijd met de wet Arhi kan geen sprake zijn’,  aldus de minister.

Ook over de juridische kansen is de minister glashelder: ‘Niet voor niets is in de parlementaire geschiedenis rond de Wet arhi gesteld dat tussenstappen die genomen worden op weg naar een herindelingswet niet bestuursrechtelijk aangevochten kunnen worden.

Voor de PvdA Landgraaf zou deze duidelijke boodschap voor het college van B&W aanleiding moeten zijn om de strijdbijl nu te begraven, enorme overbodige kosten te besparen en daadwerkelijk in het belang van de inwoners van onze gemeente het gesprek met de gemeente Heerlen en de Provincie Limburg constructief te voeren.  Fractievoorzitter Robin Reichrath: ‘Het argument van het college van B&W dat de Provincie Limburg onrechtmatig handelt, kan nu wel van tafel. Laten we hopen dat het college nu wél bereid zal zijn tot overleg om over de belangen van onze inwoners te praten.’

Klik hier om de brief van de minister van BZK aan Landgraaf te lezen.