Permanent vrachtverbod (deel van) Grensstraat!

Al jaren worstelt de Landgraafse politiek met de verkeersproblematiek in onder andere de Grensstraat en de Kantstraat. Met de komst van de Buitenring zou deze problematiek alleen nog maar kunnen toenemen. Alhoewel onlangs vanuit Duitsland groen licht werd gegeven voor de realisatie van de aansluiting op de geplande Randweg Abdissenbosch (die voor een enorme ontlasting in Landgraaf moet zorgen), heeft de gemeenteraad de wens uitgesproken om de mogelijkheden van een permanent vrachtverbod te onderzoeken.

Onder verantwoordelijkheid van wethouder Regterschot is door de gemeente Landgraaf daarom een volledig vrachtverbod op de Grensstraat onderzocht. De resultaten zijn inmiddels bekend en dinsdag 11 april 2017 heeft het college van B&W besloten voornemens te zijn om op de Grensstraat, tussen de Namiddagse Driessen en de Europaweg Noord, over te gaan tot dit vrachtverbod. Dit is goed nieuws voor de leefbaarheid, helemaal als over enige tijd de Buitenring geopend zal worden!

Voor het verkeer richting oosten (Duitsland) worden er op de Nieuwenhagerheidestraat en Kantstraat diverse voorwaarschuwingsborden geplaatst zodat het vrachtverkeer tijdig geattendeerd wordt op het vrachtverbod. Om te voorkomen dat het vrachtverkeer de Namiddagse Driessen inrijdt, wordt ook daar een vrachtverbod ingesteld. Op onderstaande tekening staan de te plaatsen borden weergegeven.

vrachtverbod Grensstraat-page-001

Klik hier om het opgeleverde onderzoek naar het vrachtverbod