Inwoners verdienen inzicht in gemaakte kosten bij strijd tegen herindeling

De fracties PvdA, SP, Haarbosch, GroenLinks en VVD in de gemeenteraad van Landgraaf vragen het college van burgemeester en wethouders om inzicht te geven in de totale (directe én indirecte) kosten van de strijd tegen de voorgenomen herindeling.

Nu Provinciale Staten op 7 juli 2017 met een ruime meerderheid (D66, CDA, VVD, SP, PvdA en GroenLinks) hebben ingestemd met het herindelingsadvies, is de kans verder toegenomen dat de nieuwe gemeente Landgraaf-Heerlen per 1 januari 2019 een feit zal zijn.

Desondanks heeft de gemeenteraad van Landgraaf ervoor gekozen om een referendum te organiseren. De PvdA-fractie heeft in een eerder stadium aangeven dat van een objectief en zorgvuldig referendum geen sprake meer kan zijn. Het college van burgemeester en wethouders koerst slechts op één uitkomst. Van een gelijk speelveld tussen voor- en tegenstanders is absoluut geen sprake (geweest), waardoor de meerwaarde van het referendum nihil is.

Voor het voeren van de strijd tegen de voorgenomen herindeling heeft het college maar liefst € 500.000,- beschikbaar gesteld. Omdat uiteindelijk de inwoners van Landgraaf de rekening betalen voor de uitgaven van het college, baart de omvang van deze uitgaven ons zorgen. Deze zorgen leiden er toe dat nu schriftelijke vragen worden gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. We wachten de beantwoording met belangstelling af.

Lees hier de schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

DDL-20170818-02006HE008

1Limburg: ‘Oppositie Landgraaf wil opheldering over actiekosten’