Maand: september 2017

Laat u niet voor de gek houden!

Deze week gebruikt het college van Landgraaf de lokale huis-aan-huis-bladen om u te ‘informeren’ over een brief van minister Plasterk omtrent de voorgenomen herindeling Landgraaf-Heerlen.
De informatie die u vanuit het Landgraafs college van B&W ontvangt, is selectief en misleidend. Uit de brief van de minister Plasterk blijkt dat de minister de noodzaak voor een herindeling ziet. De minister verwijst expliciet naar de afgelopen 15 jaar waarin vele gestrande pogingen ondernomen zijn om de bestuurskracht in de regio te versterken. Het college van Gedeputeerde Staten oogst waardering van de minister vanwege het feit dat zij de regierol heeft opgepakt. Niet de vraag óf er een herindeling moet komen, maar wanneer en op welke schaal, staat voor de minister centraal. 
De minister stelt – vanuit zijn perspectief en met het oog op het proces – de terechte vragen waarop naar onze overtuiging goede antwoorden te geven zijn.

 

Klik hier om de hele brief van minister Plasterk, met daarin de vragen, te lezen.