Ministerraad: Landgraaf en Heerlen gaan samen

Vrijdag 13 oktober 2017 heeft de ministerraad ingestemd met het herindelingsvoorstel Landgraaf-Heerlen per 1-1-2019. Dit is een grote en belangrijke stap richting de herindeling. De inhoudelijke argumenten die pleiten vóór de herindeling wegen voor het kabinet zwaarder dan de procedurele bezwaren van het college van Landgraaf.

Laten we daarom nu eindelijk aan de slag gaan en ons richten op de toekomst.

Persbericht van de Rijksoverheid:

Gemeentelijke herindeling Heerlen en Landgraaf

De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de aanbieding van een herindelingsvoorstel aan de Raad van State. De gemeenten Heerlen en Landgraaf worden samengevoegd.

In de regio Parkstad Limburg wordt al ruim vijftien jaar gesproken over regionale samenwerking en de noodzaak tot het versterken van de bestuurskracht van de gemeenten. Zowel de provincie Limburg als de gemeente Heerlen zijn voorstander van de herindeling. De gemeenteraad van Landgraaf is in meerderheid tegen de herindeling van de twee gemeenten, maar heeft eerder wel meermaals opgeroepen tot heroriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente en een herindeling op bredere schaal binnen Parkstad Limburg bepleit. Uiteindelijk is op initiatief van de Gedeputeerde Staten overgegaan tot een herindelingsadvies voor Landgraaf en Heerlen. De samenvoeging leidt tot een bestuurskrachtige gemeente met een grote interne samenhang, die goed past binnen de regio Parkstad Limburg.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindeling per 1 januari 2019.