Maand: december 2017

PvdA respecteert uitslag referendum én uitspraken onafhankelijke referendumcommissie

De PvdA-fractie respecteert de uitslag van het referendum. Van de mensen die zijn gaan stemmen, was een overduidelijke meerderheid tegen een herindeling. We respecteren overigens niet alleen het halve, maar het hele verhaal. Daarom respecteren we ook drie uitspraken van een onafhankelijke referendumcommissie, die heeft vastgesteld dat de gemeente Landgraaf en het college van B&W herhaaldelijk onbehoorlijk, tendentieus en misleidend heeft gehandeld. Daarmee is onafhankelijk vastgesteld dat het college van B&W zich niet heeft gehouden aan de spelregels die gelden voor het houden van een objectief referendum.

Woordvoerder Cynthia Veerman sprak over ‘onbelangrijk , oneerlijk en ongelooflijk’:

Onbelangrijk is niet het referendum op zich of de uitslag. Maar we kunnen wel vast stellen dat 57% van de bevolking dit referendum niet belangrijk genoeg vond om naar de stembus te gaan.

Oneerlijk. Dit referendum heeft niet onder eerlijke omstandigheden plaatsgevonden. De informatie die aan de bevolking werd verstrekt was tendentieus en misleidend en de geldstromen waren niet eerlijk verdeeld tussen boor en tegenstanders. Dat beweer ik niet, deze uitspraak is gedaan door de onafhankelijke referendumcommissie . En wees nou eerlijk: als u in de krant leest dat Landgraaf geannexeerd wordt door Heerlen, dan stemt u toch ook nee? Als u de manshoge borden met  ‘nee geen herindeling’ ziet staan, wordt u beïnvloed en er wordt nee gestemd.

Tenslotte ongeloof. Ik kan niet geloven dat zulke toestanden zich afspelen in mijn dorp. Dat de heer Dritty en in navolging de heer Huth het heeft over ‘schandalig gedrag van de oppositie’, omdat ze niet bij de uitslag van het referendum is geweest. Zonder ook maar één woord te reppen over de misleiding bij het referendum. Wethouder Jansen die bij Nieuwsuur doodleuk zegt: ‘Gedane zaken nemen geen keer.’…..  Ik kan het niet geloven.

Deze onafhankelijke referendumcommissie heeft bovendien vastgesteld dat het college van B&W in de aanloop naar het referendum de neutraliteitsplicht heeft geschonden en niet heeft voldaan aan het vereiste dat aan voor- en tegenstanders gelijke kansen gegarandeerd zijn.  Het spreekt voor zich dat het van evident belang is dat de overheid zich bij verkiezingen of referenda aan de daarvoor geldende spelregels houdt. Dat is in Landgraaf niet gebeurd.

Daarom hebben we de gemeenteraad gevraagd om óók de uitspraken van de door de raad aangestelde onafhankelijke commissie te respecteren. Het college van B&W respecteerde deze uitspraken eerder al.

‘Wie niets te verbergen heeft, is niet bang om álle feiten met Den Haag te delen’

Tot grote verbazing wees een meerderheid van GBBL, CDA en PRO onze motie af. Een motie die uitspreekt zowel de uitslag van het referendum – als ook de uitspraken van de referendumcommissie – in navolging van het college van B&W te respecteren.

Dat we de inschatting maken dat dergelijk onbehoorlijk handelen van de overheid consequenties heeft en we verwachten dat Den Haag zich niet zal laten leiden door misleiding, kan ons onmogelijk verweten worden. Het college van Landgraaf maakte er zélf een potje van in de aanloop naar het referendum.

Afgelopen week schreef Frank Benneker in de VIA Landgraaf en VIA Heerlen een treffend opinie-stuk:

‘Er zijn verre landen die verkiezingen of referenda onder verdachte omstandigheden hielden voor minder een ‘Bananenrepubliek’ genoemd’…’Als dit referendum genegeerd wordt, dan zijn daarvoor ook goede redenen aan te voeren’

opinie_frank Benneker