Doe mee aan de regiomanifestatie op 6 maart!

Uitnodiging

Zaterdag 6 maart 2021 organiseren de PvdA-afdelingen in Parkstad (Beekdaelen, Brunssum, Kerkrade Landgraaf-Heerlen en Simpelveld-Voerendaal) van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur een openbare bijeenkomst met als thema “Een eerlijke toekomst voor Parkstad Limburg”! Aanleiding vormen de meerdere generaties aanhoudende achterstanden die in Parkstad bestaan op sociaaleconomisch en sociaalmaatschappelijk gebied. De 4 stedelijke Parkstad gemeenten bungelen steevast onderaan lijstjes en dit moet echt een keer veranderen. Gelukkig komt er de laatste tijd meer aandacht voor de situatie in Parkstad en zijn er ook programma’s waarin deze problemen worden benoemd zoals aanwijzing tot Novi-gebied en de Regiodeal. Echter voor de PvdA in Parkstad zijn deze programma’s nog steeds niet goed genoeg: er wordt nog te veel in stenen geïnvesteerd en veel te weinig in mensen.  De programma’s moeten veel meer samenhang krijgen om de kansarmen een eerlijke toekomst te bieden. Daarom willen wij focus op echte verbetering op het gebied van Wonen, Werk en Inkomen, Zorg en Welzijn, en Jeugd en Onderwijs. Er is een structureel meenjarenplan nodig (20 jaar,Nationaal Programma Parkstad Limburg) met een ketenwerking tussen de verschillende onderwerpen, en met focus op díe wijken van Parkstad waar deze aandacht nodig is. Een regionale problematiek vereist ook een regionale aanpak!

De landelijke PvdA vindt dit ook heel erg belangrijk want het is de enige landelijke partij die de aanpak van de hardnekkige achterstanden in Parkstad in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen! 

Middels de openbare bijeenkomst willen wij aandacht vragen voor de echte problemen van Parkstad en voor dit plan. De digitale bijeenkomst met medewerking van Lilianne Ploumen en Frans Timmermans wordt georganiseerd vanuit een professionele studio. Aan deze bijeenkomst kan iedereen, leden en niet-leden, deelnemen en vragen stellen. 

Voor de PvdA in Parkstad is deze bijeenkomst een resultaat van een intensieve samenwerking die bovendien past in de verkiezingscampagnes voor de Tweede Kamer in maart 2021 en een aanloop is naar de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Maar vooral om aan te geven wat wij noodzakelijk vinden voor Parkstad. Maar dit is ook een open uitnodiging aan andere politieke groeperingen en maatschappelijke organisaties.

Aan deze middag nemen naast Frans Timmermans en Lilianne Ploumen, ook de Limburgse kandidaten voor de Tweede Kamer, Jasper Kunzelaers uit Venlo en Merle van Leusden-Brüning uit Brunssum, deel. 

Vier werkgroepen van de PvdA in onze regio werken al maanden aan de thema’s “Wonen”, “Werk en Inkomen”, “Zorg en Welzijn” en “Jeugd en Opleiding”. Vanuit deze werkgroepen zal de stand van zaken en een gemeenschappelijke optrekken over deze thema’s worden gepresenteerd. Dat moet ook onderdeel worden van ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad! 

Als jij via Zoom wilt deelnemen aan deze middag, stuur dan een email naar g.reichrath@gmail.com . Als je nu al vragen hebt, stuur die dan mee!
Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvang je een Zoom-link die je toegang geeft tot deze middag. Tijdens de bijeenkomst kunnen via de chat ook vragen worden gesteld.

De PvdA afdelingen Parkstad.

Zie ook de flyer hieronder!

ParkstadLeeftadvertentie