Herindeling: sociale strijd staat centraal!
Lees hier meer over het voorlopig standpunt van de PvdA-fractie met betrekking tot de voorgenomen herindeling met Heerlen. Voor ons

Lees meer

Raadslid Smeets verlaat PvdA
Het bestuur en fractie van de PvdA Landgraaf hebben kennisgenomen van het besluit van haar raadslid Bart Smeets om per

Lees meer

Provincie Limburg steunt herindelingsvoorstel van beide colleges
De voorgestelde herindeling tussen de gemeenten Landgraaf en Heerlen kan op steun rekenen van de Provincie Limburg. Deze variant wordt

Lees meer

Colleges maken afspraken over herindeling
Geen betaald parkeren, behoud van de stadsprins, het huidige voorzieningenniveau wordt als minimum gegarandeerd, volledige openstelling en behoud van functie

Lees meer

Goed nieuws: Randweg Abdissenbosch/B221 komt er!
Na jarenlange lobby heeft wethouder Regterschot de raad vandaag bericht dat de B221 Scherpenseel definitief met de hoogste prioriteit is

Lees meer

Nu ook WhatsApp Buurtpreventieborden in Landgraaf
Landgraaf kent al rond de 20 WhatsApp-groepen verdeeld over de wijken Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms. Samen zorgen we

Lees meer

Colleges volgen advies: herindeling
Het expertteam heeft op 15 november jl. de colleges van Landgraaf en Heerlen geadviseerd te kiezen voor een herindeling. De

Lees meer

‘Ambities verwezenlijken door nieuwe wegen te bewandelen’
Op donderdag 10 november sprak fractievoorzitter Robin Reichrath namens de PvdA-fractie de Algemene Beschouwingen uit. Grootschalige opgaven vragen om krachtige

Lees meer

Tussenevaluatie coalitie
Aan het begin van deze coalitieperiode hebben we de afspraak gemaakt dat we met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties het functioneren

Lees meer

Vervolggesprekken over samenwerking Landgraaf-Heerlen
Er komt een tweede ronde gesprekken met mensen uit Landgraaf en Heerlen over hun behoeften, wensen en verwachtingen van de

Lees meer