Colleges maken afspraken over herindeling
Geen betaald parkeren, behoud van de stadsprins, het huidige voorzieningenniveau wordt als minimum gegarandeerd, volledige openstelling en behoud van functie

Lees meer

Goed nieuws: Randweg Abdissenbosch/B221 komt er!
Na jarenlange lobby heeft wethouder Regterschot de raad vandaag bericht dat de B221 Scherpenseel definitief met de hoogste prioriteit is

Lees meer

Nu ook WhatsApp Buurtpreventieborden in Landgraaf
Landgraaf kent al rond de 20 WhatsApp-groepen verdeeld over de wijken Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms. Samen zorgen we

Lees meer

Colleges volgen advies: herindeling
Het expertteam heeft op 15 november jl. de colleges van Landgraaf en Heerlen geadviseerd te kiezen voor een herindeling. De

Lees meer

‘Ambities verwezenlijken door nieuwe wegen te bewandelen’
Op donderdag 10 november sprak fractievoorzitter Robin Reichrath namens de PvdA-fractie de Algemene Beschouwingen uit. Grootschalige opgaven vragen om krachtige

Lees meer

Tussenevaluatie coalitie
Aan het begin van deze coalitieperiode hebben we de afspraak gemaakt dat we met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties het functioneren

Lees meer

Vervolggesprekken over samenwerking Landgraaf-Heerlen
Er komt een tweede ronde gesprekken met mensen uit Landgraaf en Heerlen over hun behoeften, wensen en verwachtingen van de

Lees meer

Landgraaf voorbeeld gemeente op gebied van duurzaamheid!
Na het succesvolle zonnepanelenproject van de gemeente Landgraaf (eind 2014) besloten acht Parkstadgemeenten eind 2015 om via de stadsregio Parkstad

Lees meer

Gratis cursus ‘Politiek actief’
Interesse in (lokale) politiek? Meld je dan nu aan voor een gratis cursus! Samen met de gemeenten Gulpen-Wittem en Kerkrade

Lees meer

PvdA Landgraaf vraagt om bebording BuurtWhatsApp
De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Landgraaf heeft het college schriftelijk bevraagd over BuurtWhatsapp. BuurtWhatsApp heeft in veel gemeenten zijn

Lees meer